Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

 • ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

  FİZYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

  BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

   

  Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne göre 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında aşağıdaki Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

  Program Adı

  Kontenjan

  Başvuru Koşulları ​  Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  2

  En az Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Tıp, Veteriner Hekimlik, Diş Hekimliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik Fakülte ve bölümlerinden mezun olmak, transkriptini sunmak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgelemek (bu bölümler dışından gelen başvurular ilgili kurul tarafından değerlendirilecektir).

  Programın niteliği

  ​Program örgün olarak planlanmıştır ve devam zorunluluğu bulunmaktadır.

  Ücret

  ​​ 15.660 TL (KDVdahil program ücretidir).

  Eğitim Ücretinden Muafiyet

  15.660 TL

   

  Dil Yeterliliği

  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 

  TOEFL-IBT: En az 60 puan

  YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan

  Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

  Bilimsel Yeterlilik

  Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması gerekmektedir. 


   

  Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

   

  ·         Başvuru formu

  ·         Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

  ·         Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

  ·         Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

  • Özgeçmiş,
  • Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
  • 1 adet fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).
  • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,
  • Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


  Önemli Tarihler;

   

  Başvuru Tarihleri

  Lisansüstü Başvuru Tarihleri

  4 – 15 Aralık 2017

  Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

  18 Aralık 2017

  Başvuran adayların mülakat ve değerlendirmelerinin yapılması

  19-22 Aralık 2017

  Mülakat sonuçlarının Enstitüye teslim edilmesi için son gün

  25 Aralık 2017

  Mülakat sonuçlarının web’de ilanı

  26 Aralık 2017

  Öğrenim ücretlerinin yatırılması ve kesin kayıt

  2 – 5 Ocak 2018

  Kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kayıt tarihi

  8 – 10 Ocak 2018

  Bahar yarıyılı başlangıcı

  29 Ocak 2018

   

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul