Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusunun giderek artması ve bu yaş grubunda daha fazla cerrahi tedaviye gereksinim duyulması; yaşlı cerrahi hastalarında birçok yandaş hastalığında bulunmasına ve bu özellikleriyle yaşlı cerrahi hastalarının profesyonel sağlık bakımına daha fazla gereksinim duymaları; bireylerin sağlık konusunda daha fazla bilinçlenmesi ve sağlık profesyonellerinden beklentilerinin artması; hasta memnuniyetinin sağlık kurumları için en önemli kalite göstergesi olması da cerrahide uzman hemşire gereksinimini artırmıştır.

Bu programın amacı, cerrahi bilimlerinde artan ve değişen bakım talebini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip, bilimsel araştırma yapabilen, bilgiye ulaşabilen ve bilgiyi yorumlayarak hasta bakımına yansıtabilen, cerrahide kanıt temelli bakım sunabilen uzman hemşireler yetiştirmektir.

Program, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hastanın değerlendirilmesi, olası risklerin belirlenmesi ve azaltılması, perioperatif süreçte hasta bakımı, kanıt temelli bakım uygulamaları ve cerrahi komplikasyonların önlenmesini kapsar.

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programı eğitim süresi 4 yarıyıl (2 yıl)’ dır. Bunun ilk bir yılı teorik derslerden, ikinci yılı tez çalışmasından oluşur. Programdan mezun olunması için alınması gereken en az ulusal kredi sayısı 21’ dir.


Doç. Dr. Ükke KARABACAK
Program Başkanı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul