Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

BİYOKİMYA VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora  ProgramıYurt içi : 2

Lisans derecesi ile doktoraya başvuranlar için: En az Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyoloji, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Tıp Mühendisliği, Tıp, Diş ve Veteriner Hekimliği, Eczacılık Fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar, transkriptini sunarak veya kayıt dönemine kadar mezun olabileceğini belgelemelidir.

Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için: Tıp, Diş ve  Veteriner Hekimliği, Eczacılık Fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyokimya alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olanlar transkriptini sunarak veya kayıt dönemine kadar mezun olabileceğini belgelemelidir.

Programın niteliği

​Örgün Eğitim gündüz planlanmaktadır ve devam zorunluluğu vardır.

Ücret

​​ 30.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, program ücretidir.)


 


Dil Yeterliliği

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

TOEFL-IBT: En az 66 puan 

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 55 puan

Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların;

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

TOEFL-IBT: En az 84 puan 

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 70 puanBilimsel Yeterlilik

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması,  Yabancı uyruklu öğrenciler için  GRE en az 149 ya da GMAT en az 450 puan olması gerekmektedir. 

Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların ALES sınavından elde edecekleri sayısal puanın en az 80 olması, GRE en az 152 ya da GMAT en az 590 puan olması gerekmektedir. Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması,


Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

Başvuru formu,

Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

Özgeçmiş,

Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde) (Mülakat Sınavında Rederans Mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)

1 adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi 

Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul