Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

BİYOKİMYA VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora  ProgramıYurt içi : 8

Lisans derecesi ile doktoraya başvuranlar için: En az Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyoloji, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Tıp Mühendisliği, Tıp, Diş ve Veteriner Hekimliği, Eczacılık Fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar, transkriptini sunarak veya kayıt dönemine kadar mezun olabileceğini belgelemelidir.

Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için: Tıp, Diş ve  Veteriner Hekimliği, Eczacılık Fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyokimya alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olanlar transkriptini sunarak veya kayıt dönemine kadar mezun olabileceğini belgelemelidir.

Programın niteliği

Örgün Eğitim

Ücret

​​ 36.000 TL (KDVdahil program ücretidir).

 

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 

 

Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuranların;

TOEFL-IBT: En az 66 puan 

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 55 puan

Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların;

TOEFL-IBT: En az 84 puan 

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 70 puan

 

Bilimsel Yeterlilik

Lisansüstü eğitim için aşağıda belirtilen sınavlardan birinden en az geçerli puanı almış olmak (sonuç belgeleri başvuru tarihine kadar geçerli olmalıdır)

 

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması,  Yabancı uyruklu öğrenciler için  GRE en az 149 ya da GMAT en az 450 puan olması gerekmektedir. 

 

Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların;

 

·         ALES sınavından elde edecekleri sayısal puanın en az 80 olması, GRE en az 152 ya da GMAT en az 590 puan olması gerekmektedir.

·         Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması gerekmektedir.

 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 

•  Başvuru formu,

•  Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

•  Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

•  Neden Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

•  Özgeçmiş,

•  Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde) (Mülakat Sınavında Referans Mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)

•  1 adet fotoğraf,

•  Nüfus cüzdanı fotokopisi

•  ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi

•  Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi 

•  Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

•  Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul