Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Biyokimya ve Moleküler Biyoloji

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı’nın amacı, her gün hızla değişerek ve yenilenerek ilerleyen Bilim ve Teknoloji çağına ayak uydurmak için güçlü bir ekip çalışması ruhu ile düşünme, sorgulama, fikir üretme, araştırma ve üretime katkı yapabilecek kendi alanında dünyanın önde gelen nitelikli bilim adamlarını yetiştirmektir.

Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, günümüzde en hızlı gelişen bilim dalları olup, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de tıp, farmakoloji, tarım, hayvancılık, endüstri, çevre gibi sektörleri önemli ölçüde etkilemektedirler. Modern biyoteknolojik ürünlerin tümü biyokimya ve moleküler biyolojideki bilgi birikimine dayanmaktadır.

Bu doktora programında, öğrencilere sağlıkta ve hastalıkta gözlenen önemli hücresel ve kimyasal olayları moleküler düzeyde ayrıntılı bir şekilde öğretmek hedeflenmektedir. Genetik, sinyal iletimi ve metabolik reaksiyonlar çevreyle uyum gösteren girift bir etkileşim ağı oluştururlar. Mutasyon veya polimorfizm gibi tek molekülü etkileyen kalıtsal değişimler kimyasal sürecin yanında hücresel davranışı da etkiler. Böylece organların fonksiyonunda ve organizmanın kendisinde ciddi etkiler yaratabilirler. Bu sebepler yüzünden günümüz biyokimyası genetikten öteye genomik, proteomik, gen ve protein ağı konularına, ayrıca lipid, karbonhidrat ve proteinlerin metabolik yollarına, hücresel iletişim ve sinyal kaskadlarına, organların kompleks hastalıkları ve kardiyovasküler dolaşıma uzanan çok geniş bir interdispliner ağı kapsamaktadır. Modern biyokimyasal araştırmalarda da bu geniş içeriğe paralel olarak mikroarrayler, peptidlerin, proteinlerin ve biomoleküllerin kütle-spektrometrik analizleri gibi ileri teknikler kullanılmaktadır. Bu doktora programına katılacak öğrenciler hem interdisipliner bir programın geniş teorik bilgisini alabilecekler hem de biyokimyasal ve genetik araştırmaların klinik ve laboratuvar boyutu hakkında deneyim kazanacaklardır.

Sonuç olarak;  iş olanakları ve çeşitli bölgelerden tercih edilirlik açısından üstün olan araştırmacı yetiştirmeyi amaçlayan bu Doktora Eğitimi Programını tamamlayan bir öğrenci, üniversiteler ile araştırma merkezleri gibi tüzel ve özel kuruluşlarda akademisyen ya da araştırmacı olarak görev yapabileceği gibi hastalıkların tanı ve tedavi merkezleri gibi tıp fakülteleri ve sağlık sektörünün birçok laboratuvarlarında üst düzey deneyimli elemanlar olarak çalışabileceklerdir.


Prof. Dr. Aysel ÖZPINAR

Program Başkanı


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul