Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ
BİYOETİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Biyoetik Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Biyoetik Tezli Yüksek Lisans  Programı3

Biyoetik Tezli Yüksek Lisans Programı’na Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veteriner, Hemşirelik ve diğer Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakülteleri'nin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri, Hukuk, Felsefe, Sosyoloji bölümü mezunları ya da diğer ilgili alanlarda 4 yıllık eğitim almış, yurtiçi ve yurtdışı okulların YÖK tarafından denkliği onaylanmış programlarından mezun olanlar başvurabilir.

Programın niteliği

​Örgün Eğitim gündüz yürütülmektedir ve devam zorunluluğu vardır.

Ücret

​​ 10.800 TL (Program ücretidir,  KDVdahildir).

 


Dil Yeterliliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 
TOEFL-IBT: En az 60 puan 
YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan
Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.
Bilimsel Yeterlilik
Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri herhangi puan türlerinin birinden en az 55 olması gerekmektedir. Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;
Başvuru formu,
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)  (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
Özgeçmiş,
Referans Mektubu, (iki adet) (kapalı zarf içinde)
1 adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi 
Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,
Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul