Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

BESLENME VE DİYETETİK DOKTORA PROGRAMI

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Beslenme ve Diyetetik Doktora Programına öğrenci alınacaktır.


 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​


Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı

Yurt İçi : 5

 


Beslenme ve Diyetetik Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezunu olanlar, transkriptini sunarak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgelemek.

 

Lisans / Yüksek Lisans derecesini yurt dışından almış öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmiş Denklik Belgesi almış öğrenciler kabul edilecektir.

Programın niteliği

​Ders saatleri, başvuru sahiplerinin ortak ihtiyaçlarına göre esnek olarak ayarlanabilecektir.

Ücret

​​ 40.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, 8 dönem - 4 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir. İkinci yıl sonrasında kredi başına ücret 400 TL'dir.)


 

Dil Yeterliliği

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

TOEFL-IBT: En az 66 puan 

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 55 puan

Bilimsel Yeterlilik

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması,  Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE en az 149 ya da GMAT en az 450 puan olması gerekmektedir. Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;


Başvuru formu


Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek  Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

Özgeçmiş,

Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)(Mülakat Sınavında Rederans Mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)

1 adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).

Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul