Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

ADLİ TIP VE ETİK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne göre 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Adli Tıp ve Etik Tezsiz Yüksek Lisans  Programı5

Bir Sosyal ve Sağlık Bilimleri alanından bir lisans diplomasına sahip olmak (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

Programın niteliği

Örgün Eğitim akşam saatlerinde yürütülmektedir ve devam zorunluluğu vardır.

Ücret

​​ 15.660 TL (Program ücretidir,  maliyete KDVdahildir).

 

Dil Yeterliliği

YDS, ÜDS, YÖKDİL veya KPDS 50 puan  / TOEFL IBT 60 Puan  / PTE Akademik 45 Puan  /  CPE ve CAE sınavlarından C puanına sahip olmak

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

Bilimsel Yeterlilik

Tezsiz yüksek lisans programında ALES sonucu aranmaz.

 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

·        

                Başvuru formu


·         Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

·         Lisans/Yüksek lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)  (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

·         Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

  • Özgeçmiş,
  • Referans Mektubu, (iki adet) (kapalı zarf içinde)
  • 1 adet fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi
  • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul