Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Acil Hemşireliği

Programın amacı, acil bakım alanlarında gerekli olan teorik bilgi ve beceri donanımı sağlamaktır. Program teorik kavramlar, yasal ve etik sorunlar ve alternatif tedavileri içermekte ve bu bağlamda dahili ve cerrahi hemşireliği, çocuk acil hemşireliği, geriatri hemşireliği, yas danışmanlığı, vaka yönetimi, hemşirelik yönetimi, yoğun bakım hemşireliği, acil/travma hemşireliği gibi spesifik durumlarda bilimsel gelişme ve yenilikleri izleyerek bunları mesleki ve bilimsel yaşamında kullanabilen bilim uzmanı ve araştırmacı hemşire yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Program, akut ve kronik hastalıkların acil durumlarında bakım, fizyoloji/ fizyopatoloji ile ilgili kavram ve kuramlar, yaşam boyu acil durumlarda hastanın değerlendirilmesi ve kanıt temelli bakımı kapsamaktadır.
Acil Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programı eğitim süresi 4 yarıyıl (2 yıl)' dır. Bunun ilk bir yılı teorik derslerden, ikinci yılı tez çalışmasından oluşur. Programdan mezun olunması için alınması gereken en az ulusal kredi sayısı 21' dir.
 

Doç. Dr. Ükke KARABACAK
Program Başkanı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul