Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Mevzuat

  • Hayvanları Koruma Kanunu​​

  • Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik​

  • ​Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı​​

  • ​Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Kılavuz​

  • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmel​iği​​​

  • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik​

  • Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

  • Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Acıbadem Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi​

  • Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi​​​​​​​

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul