<strong>Doç. Dr. Melike ŞAHİNER</strong>
Doç. Dr. Melike ŞAHİNER

Değerli Eğitimciler, Kıymetli Öğrenciler

Artık bilgi çağının içinde yaşıyoruz, etrafımız her gün hızla değişen bir bilgi çemberi ve ona ulaşmayı kolaylaştıran teknolojilerle dolmakta. İnsan zihninin analitik işleyişi de bu hıza ayak uydurmaya çalışmakta. Ancak unutulmamalı ki bu hıza neden olan bilgiyi de, teknolojiyi de hayata geçiren yine bu analitik düşünme yetimiz. Üniversiteler verdikleri eğitimle öğrencilerini meslek hayatlarında gerek duyacakları bilgilerle donatmaya çalışıyor. Yüz yüze ve etkileşimli ortamlarda iki ila dört yıl arasında genç zihinleri bilgiyle besliyorlar. Ama artık öğrenme ve öğretme ihtiyacı ile birlikte, doğru bilgiyi nerede bulacağının bilinmesi ve zaman yönetimi de birer zorluk olarak her iki tarafın da karşısındadır.

Çoğumuzun farkında olmadığı şekilde 200 yıla yakındır yapılagelmekte olan uzaktan eğitimin mekân ve zaman sınırlaması olmadan ve öğrenci ayrımı yapmadan geliştirilmiş olan felsefesi bugün bize çok sayıda bağımsız öğrenciye ulaşma ve onların kendi öğrenmelerini yönetmelerine imkânı sağlıyor. Yeni teknolojilerin, özellikle bilgisayar tabanlı yeniliklerin, eğitim-öğretim amaçlı kullanılması uzaktan eğitimin meşrulaşmasına ve kullanılmasına sebep olmuştur. Yapılan çalışmalarla, eğitimde uzaktan eğitim metodunun kullanılmasının öğrenmenin yüzdesinin arttırdığı gösterilmiştir. Uzaktan eğitim uygulamasıyla öğrenciler olmak istedikleri mekânı, kendilerine uygun zamanı ve öğrenim şeklini seçebilme özgürlüğü kazanmışlardır. Uzaktan eğitimde kullanılan araç ne olursa olsun, öğrenci, artık kendi öğrenme sorumluluğunu almakta, bilgiyi araştırarak, verilen kaynaklarla ve aldığı danışmanlıklarla kendi kendine öğrenmektedir. Yöntemin popülerliği, geleneksel eğitimden farklı olarak ekonomik oluşu, öğrenci merkezli özelliği ve eğitimde yeni teknolojilerin uygulanmasına olanak vermesiyle her geçen gün artmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 2014 yılında uzaktan eğitim prensiplerini hareket geçirerek Üniversitemiz eğitim kalitesini daha da ileri taşımak amacıyla kurulmuştur. Bu hedefle geçen yıllarda yönetmeliklerini yenilemiş, ders çeşitliliğini genişleterek çok sayıda öğrenciye ulaşmıştır. Son yıllarda üniversite bünyesine kazandırılan bilgi teknolojileri araçlarını da kullanarak, hali hazırda iki yüksekokul ve bir fakültenin 5i dersleri ve ek olarak temel iki dersi öğrencilere sunmaktadır. Bu derslerdeki tüm içerikler üniversitemiz öğretim elemanları tarafından oluşturulmuştur. 2020 yılı itibari ile ders kapsamları genişletilmiş ve üniversitenin tüm birimlerinin 5i dersleri UZEM üzerinden verilmeye başlanmıştır. Farklı branşlara ait ortak derslerin öğrencilere sunulması için de hazırlıklar tamamlanmaktadır. Merkezimiz dersleri, EYS sistemi üzerinden öğrencilerine sunmakta, öğretim üyeleri tarafından sisteme önceden yüklenmiş olan kaynaklar ve uzaktan asenkron verilen derslerle öğrencinin bilgiden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Henüz yolun başında olan merkezimiz Hibrit Eğitim modelinin uygulandığı 2020-2021 eğitim öğretim yılına yeni bir enerji ve motivasyonla başlıyor. Derin ve anlamlı öğrenmenin ancak kişinin kendi isteği ve içeriği içselleştirerek öğrenmesiyle sağlanabileceği bilincinde olan UZEM olarak biz, üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışarak öğrencilerimize kendi istekleriyle yönetebilecekleri bir eğitim ortamı sunmaya çalışıyoruz. Kurum, öğrenci, öğretim elemanı üçgeni ile hayata geçen hibrit eğitim günlerinde sizlerle çalışmayı heyecanla bekliyoruz.

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ilerleyen teknolojiye uyum sağlamak, öğrenci ve eğiticilerin değişen beklentilerini karşılayabilmek için eğitimlerin uzaktan eğitim kullanılarak yaygınlaştırılması gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (UZEM) 2014 yılında 11.08.2014 tarihli senato kararı ile kurulmuştur. 19 Ekim 2014 tarihli resmi gazetede ilk yönetmeliği yayınlanmıştır.

2015-2016 eğitim öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde tüm birinci sınıf öğrencilerine sunulan ortak derslerin uzaktan eğitimle verilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, İngilizce I-II, Tıbbi Terminoloji ve Meslek Etiği dersleri üniversite genelinde yaklaşık 1000 öğrenciye uzaktan eğitim yöntemi ile sunulmuştur. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, Türk Dili I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II derslerini uzaktan eğitim yöntemi ile almaya başlamaları ile birlikte üniversitemiz genelinde yaklaşık 1500 öğrenciye uzaktan eğitim verilmektedir.

15.10.2014 tarihinde Prof. Dr. M. Olcay Çizmeli, Prof. Dr. S. Haluk Özsarı ve Doç. Dr. Melike Şahiner’den oluşan yönetim kurulu ile birlikte Prof. Dr. Mesut Çimen, UZEM’in ilk Müdürü olarak görev yapmıştır. 2016-2020 yılları arasında sırasıyla Dr. Erdal Coşgun ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Bayram Müdürlük, Dr. Öğr. Üyesi Özge Can Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuşlardır.

Ağustos 2020 tarihinden itibaren değişen yönetimi ile UZEM değişen koşullara uyum sağlamak ve kuruluşundaki vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek amacı ile yeni bir çalışma dönemine başlamıştır.

Vizyonumuz;

Uzaktan eğitimde hazırladığı içerikler ve kullandığı yöntemler ile “düşünen sorgulayan, fikir üreten, araştıran, teknolojiyi iyi kullanan, bilgi çağına ayak uydurabilen, ekip ruhu ile hareket eden, etik değerlere bağlı, insana ve çevreye saygılı, yaratıcı” profesyonel yetiştirmede model olarak, öğrenen merkezli, sürekli öğrenme ve gelişim odaklı eğitim politikamızı sürdürmektir.

Misyonumuz;

  • Üniversitede yürütülmekte olan uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
  • Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme teknolojisi ile desteklemek.
  • Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme, planlama ve uygulama süreçlerini yönetmek ve yürütmek.
  • Uzaktan eğitim sisteminin teknik desteğini sağlamak.
  • Farklı birimlerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistem ve alt yapısının kurulması veya Üniversitenin mevcut alt yapısını kullanarak uzaktan eğitim hizmetlerinin verilebilmesi için çözümler geliştirmek, danışmanlık hizmetleri vermek ve süreci koordine etmek.
  • Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde uzaktan eğitime dayalı ders ve programları geliştirmek, plan ve koordinasyonunu sağlamak, uygulama faaliyetlerini yürütmek.
  • Uzaktan eğitimin yürütüldüğü teknolojik alt yapının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmektir.
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.