Eğitimin Adı Tarih Süre Katılımcı Sayısı
Müzik Performans Eğitimleri 1 Ocak-31 Mayıs 2020 (Kayıtlar süreklidir) 4 ders / 8 ders (aylık) 1
Nefesten Solunuma 29 Şubat 2020 1 Gün 14
Etkisel İletişim (Kendimizle İletişim) 7-8 Mart 2020 14 Saat 14 Kişi
Kendine Koçluk Eğitimi 8 Mart 2020 7 Saat 14 Kişi

Eğitim Adı

Müzik Performans Eğitimleri

Eğitim Tarihi

1 Ocak-31 Mayıs 2020 (Kayıtlar süreklidir)

Eğitim Koordinatörü

Filiz Özay

Eğitmenler

 • Filiz Özay – Şan, Vokal Koçluğu
 • Tülay Karşın – Suzuki Keman
 • Bora Çeliker – Gitar, Caz Gitar, Armoni
 • Halide Aslan – Piyano, Solfej
 • Sercan Şay – Gitar, Bas
 • Sertaç Ekiz – Müzik Prodüksiyon
 • Kerem Aslan – Davul, Perküsyon
 • Atilla Gündoğdu – Çocuk Programları, Şan

Eğitimin Amacı

Herkesin içinde var olan müzik tutkusunu ortaya çıkarıp, çocukların sanatla buluşmasını sağlamak, yetişkinlerin ise düşlerini gerçekleştirmek amacında olan Müzik Performans Eğitimleri; birebir özel ders sistemi, teorik grup dersleri, sosyal performans atölyeleri ile katılımcıların çeşitli seviyelerde “Başarı Belgesi” alarak müzik tutkularını belgelendirmeyi hedeflemektedir.

Katılımcı Sayısı

1-8 kişilik sınıflar.

Hedef Kitle

Çocuk piyano ve keman eğitimleri 4-5 yaşından itibaren başlayabilmektedir.

Diğer eğitimlerde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.

Eğitim İçeriği ve Takvimi

Özel Dersler (1 ya da 2 kişi) : Aylık / 4 ders

 • Ses Eğitimi (Şan,Vokal)
 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Diğer Tüm Enstrümanlar

Grup Dersleri (6-8 kişi) :

 • Şarkıcılık Atölyesi ( Aylık / 8 ders)
 • Çocuklar İçin Müzik Atölyeleri ( Aylık / 4 ders)

Değerlendirme Yöntemi

“Başarı Belgesi” olan eğitimlere katılmak isteyenlerin "Ana Enstruman" ve "Grup Dersleri" olarak çeşitli ders ve saatleri tamamlamaları gerekmektedir.

Eğitim Ücreti

Bilgi için Filiz Özay (0530 580 20 22)

Eğitim Adı

Nefesten Solunuma

Eğitim Tarihi

29 Şubat 2020

Eğitim Koordinatörü

Gönül SEVİNDİR

Eğitmenler

Dr. Ömer ÖNDER

Eğitimin Amacı

Son 15 yılda çok önemli araştırma, çalışma ve paradigma değiştiren buluşların gerçekleştirildiği Nefesten Solunuma eğitiminde, kadim bilgilerden Batı tıbbı yaklaşımlarına uzanan geniş bir yelpazede anlatılmaktadır.

Disfonksiyonel solunum, nefes paterni bozuklukları, fonksiyonel nefes sorunları, psikojenik veya davranışsal nefes açlığı, hiperventilasyon gibi birçok kavram açıklığa kavuşturulmaktadır. Ayrıca solunumla ilgili yaşamsal öneme sahip, kontrollü solunum, burun ve fonksiyonları, diyafram ve psoas kasları, solunum işi, ölü boşluk, pulmoner, alveoler ventilasyon, nefes kalp hızı değişkenliği (HRV-Heart Rate Variability) ilişkisi gibi kavramlar ve konular uygulamalarla aktarılmaktadır.

Bu eğitim programında ayrıca terapatik nefes kavramının da üzerinde durulmakta, çeşitli organ sistemleri ve nefes ilişkisi de irdelenmektedir. Nefesin ya da kontrollü solunum çalışmalarının bütüncül gücü ile ilgili farkındalık, bilgi ve farklı nefes formları ile ilgili beceri edinilmektedir.

Katılımcı Sayısı

14 kişi

Hedef Kitle
 • Kurumlarda iletişim becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyan tüm çalışanlar ve yöneticiler.
 • 18 yaşını doldurmuş tüm bireysel katılımcılar.
Eğitim İçeriği ve Takvimi

29 Şubat 2020 Cumartesi / 10:00-17:00

 • Biyopsikososyal, postmodern insan ve bütüncül yaklaşım kavramlarının kavranması;
 • Farklı Solunum Formları ve Reflekslerinin kavranması;
 • Hiperventilasyonun her boyutuyla kavranması (örn; hiperventilasyona yaslanan nefes çalışmaları);
 • Burun açma tekniklerinin uygulanması;
 • Diyafram farkındalığı ve kullanımı, diyafragmatik nefes egzersizleri; diyaframın somato emosyonel etkileri ve uygulamaları;
 • Nefes egzersizi yapan ve yaptıranların dikkat etmesi gereken unsurlar;
 • Farklı kültürlerdeki nefes yaklaşımlarının kavranması;
 • Farklı kültürlerdeki nefes formlarının pratik uygulamalarla deneyimlenmesi; -Sufi Nefesi -Geleneksel Çin Tıbbında, Taoist Öğretide Nefes -Kabala ve Nefes -Zen Budizmi ve Nefes -Hint, Tibet Kültürleri ve Nefes -Yogik/Pranayamik Nefes Teknikleri ve çakralara özel nefes başlıklarında pratik uygulamalar

 • Organ sistemleri ve nefes başlığında sinir, kalp ve dolaşım, endokrin, sindirim, immün, hareket gibi sistemlerle ve duygusal, zihinsel, ruhsal süreçlerle ilgili nefes egzersizleri ve bunların çıktıları;

 • Kronik Hastalıklar ve nefes ilişkisi;
 • Hiperventilasyon, kalp hızı değişkenliği, bohr etkisi, ölü boşluk gibi temel kavramlar;
 • Biyopsikososyal post modern insan ve stres ilişkisi;
 • Hiperventilasyon gibi disfonksiyonel (işlevsiz) solunum formları;
 • Nefesle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar;
 • Oksijen, karbondioksit ve nitrik oksitle ilgili bilmediklerimiz ve doğru olarak kabul ettiğimiz yanlış bilgiler.
Değerlendirme Yöntemi

Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti

600 TL (KDV Dahil)

Eğitim Adı

Etkisel İletişim (Kendimizle İletişim)

Eğitim Tarihi

7-8 Mart 2020

Eğitim Koordinatörü

Gönül SEVİNDİR

Eğitmenler

Prof. Dr. Sema BAYKARA

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile kişilerin etkisel iletişim kuran, iletişim çatışmalarını nasıl sağlıklı yönetebileceğini bilen; düşünce, duygu ve davranışlarının sorumluluğunu almanın önemini kavramış, kendisiyle ilgili farkındalığı artmış bireylere dönüşmesinde katalizör olmak amaçlanmaktadır.

Bireylerin içsel iletişiminin iyi olması diğer insanlarla olan iletişimine yansıyacak, iş yaşamları, aile ve sosyal çevreleriyle ilişkilerini de geliştirecektir.

Böylelikle yaşam doyumları artan bireyler, işlerinde verimli, işbirliğine açık ve duyarlı olurlar. İletişim çatışmalarından doğan stresin azalması, anlaşmazlıkların hızla ve etkin biçimde çözümlenmesi, işgücü ve zaman kaybını azaltacak, çalışanların verimini artıracaktır. Çalışanların birbirini anladığı, sağlıklı iletişim kurabildiği bir ortamda firmaya olan bağlılığın ve üretkenliğin; bunların sonucunda da iş veriminin ve sunulan hizmetin kalitesinin artması beklenir.

Katılımcı Sayısı

14 kişi

Eğitim süresi

14 saat

Hedef Kitle
 • Kurumlarda iletişim becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyan tüm çalışanlar ve yöneticiler
 • 18 yaşını doldurmuş tüm bireysel katılımcılar.
Eğitim İçeriği ve Takvimi

7-8 Mart 2020 Cumartesi-Pazar / 10:00-17:00

 • Kendimizi daha iyi tanımak, iç dünyamıza yakınlaşmak ve kendi gerçeklerimizle yüzleşmek
 • İletişimin kendimizden başlayan ve özsorumluluğumuzu alarak yönetmemiz gereken bir süreç olduğunu kavramak
 • Bastırma ya da gizleme eğiliminde olduğumuz duygularımızın farkına varmak ve duygularımızı sağlıklı olarak ifade edebilmek
 • Dünyayı algılama biçimimizin iletişimimiz üzerindeki etkisini kavramak
 • İletişimdeki hatalarımızın ve en büyük sorunlarımızın neler olduğunu ve bunların günlük hayatımıza yansımaları sonucunda oluştuırdukları etkileri fark etmek
 • Sağlıklı iletişim kurmamızın önündeki yanlışlarımızı ve engellerimizi nasıl aşacağımız konusunda bilinçlenmek
 • Sağlıklı eleştiri yollarını öğrenmek ve eleştiriyi kabul edebilme becerimizi geliştirmek
 • Özel yaşam ve iş yaşamımızda karşılaştığımız zor insanlar ve zorlu durumları gerilim ve iletişim çatışmalarına sürüklenmeden etkili biçimde yönetebilmek
 • İletişim eksikliğinden kaynaklanan aksaklıklar, alınganlıklar ve kırgınlıklarımızın önüne geçebilmek
 • İletişimde tepki değil etki oluşturmanın yöntemlerini öğrenerek kendimizi tepkisel bir insan halinden çıkartıp, etkisel bir insan haline dönüştürmek
 • Karşımızdakini suçlamadan ve zarar vermeden açık ve anlaşılır bir şekilde kendimizi ifade edebilmek
 • İletişim manipülasyonlarının farkına varmak ve bu tür sağlıksız iletişim yollarını kullanmadan akış iletişimi kurabilmek
 • Dinleme ve empati kurma becerilerimizi geliştirmek. Empati ve sempati arasındaki farkı öğrenmek
 • Uygulanacak kişilik testi ile hangi kişilik yapısına sahip olduğumuzu ve insanlardaki farklı kişlik özelliklerinin iletişim üzerindeki etkisini öğrenmek
 • İletişimde sözcükler, tonlama ve beden dilinin etkisi hakkında farkındalık kazanmak
 • Etkili geribildirim alma ve verme konusunda kendimizi geliştirmek
 • Egzersizler ve uygulamalar
Değerlendirme Yöntemi

Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti

1200 TL (KDV Dahil)

Eğitim Adı

Kendine Koçluk

Eğitim Tarihi

8 Mart 2020

Eğitim Koordinatörü

Gönül SEVİNDİR

Eğitmenler

Berna ESİN

Eğitimin Amacı

İnsanın, kendisinin ve mevcut yaşam koşullarının farkındalığı ile hayatını fiziksel, ruhsal, duygusal, zihinsel olarak sağlıklı ve kendine özel dengede yaşaması. Zamanın etkin kullanılması.

Katılımcı Sayısı

14 kişi

Eğitim süresi

7 saat

Hedef Kitle

Kendi hayat yolculuğunu merak eden, önemseyen, bir yerden başlayıp ele almak isteyen her insan.

Eğitim İçeriği ve Takvimi

8 Mart 2020 Pazar / 10:00-17:00

 • Terapi-danışmanlık-koçluk farkı
 • Bireysel değerlerimiz
 • Hayaller ve hedefler arasındaki fark
 • ‘Bugünün’, ‘bu anın’ hakkını vererek geleceği en iyi yapmak,
 • etkin dinleme
 • etkili geribildirim/geribesleme/olumlu-olumsuz eleştiri
 • özel ve iş hayatlarımızı kendimizi besler halde yaşamak
 • düşünme-değerlendirme-yorumlama sürecimiz
 • kendimizi tanıma yöntemleri
 • kaygılarımızı, engellerimizi, güçsüz gördüğümüz yönlerimizi faydamıza olacak şekilde yeniden yorumlamak
 • Çalışma, kısa videolar ve görsellerle destekli etkileşimli grup çalışmaları
Değerlendirme Yöntemi

Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti

600 TL (KDV Dahil)

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.