Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Merkezi Yatay Geçiş

M​erkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

2 Mayıs 2014 tarihli 28998 sayılı Resmi Gazete' de YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ine eklenen Ek Madde I uyarınca öğrenciler geçmek istedikleri fakülte/bölüm/programlara  merkezi yerleştirme puanlarıyla yatay geçiş yapabilirler. ​

Konuyla ilgili yönerge ve yönetmelikler:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bölüm/programlarına ait taban puanlar için tıklayınız.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Puana Göre(Ek Madde-1) Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız. 

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu için tıklayınız.
 2. Öğrenci Belgesi : Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir yeni tarihli, onaylı, mühürlü veya e-imzalı belge. (Öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ve daha önce Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay geçiş yapmadığı ile ilgili bilgi bulunmalı.Bulunmuyorsa ek belge olarak sunulmalı.)
 3. Transkript : Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Kapalı zarf içinde, onaylı, mühürlü veya e-imzalı) Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli. (Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler hariç)
 4. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri : Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler. (Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler hariç)
 5. Ders Planı : Öğrenim gördüğü yıllara ait ders planı. (Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler hariç)
 6. DGS / ÖSYS sonuç Belgesi
 7. YGS Sonuç Belgesi
 8. LYS Sonuç Belgesi (YGS Puanları Dahil)
 9. Lise Diplomasının Kopyası : Mezun olduğu liseden aldığı diplomanın kopyası.
 10. Kimlik Belgesi : Adayların nüfus cüzdanı kopyası.
 11. Bir adet fotoğraf.
 12. Sağlık Raporu, (Yalnızca Hemşirelik Bölümü ve İlk ve Acil Yardım Programı için)
  - Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne Başvuracak adayların eğitim süresince ve daha sonra bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden heyet raporu,
  - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk Acil Yardım Programına Başvuracak adayların Başvuru Esnasında Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir) program gereği 2 .sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak, kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.
 13. Öğretim dili İngilizce olan programlar için dil yeterlik belgesi: Yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yeterlik sınavına tabii tutulurlar. Bu sınavda da başarısız olanlar İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim görürler.
  - Üniversite’nin, eğitim-öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt haftası içinde Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavına (APPT) girmek zorundadırlar. Bu sınavdan, Yazma bölümünden 25 üzerinden en az 20 almak koşuluyla, toplamda 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf olup bölümlerine geçiş yapabilirler. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programına kaydolurlar ve İngilizce düzeylerine göre sınıflandırılırlar
  - 2017 yılından itibaren yapılacak olan APPT ‘nin geçerlilik süresi 2 yıldır.
  - Aşağıdaki öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından doğrudan muaf olurlar:
  a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
  b) Son üç yıl içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen taban puan ve üstünde puan aldıklarını belgeleyenler.

Dil Yeterlik Koşulları aşağıdadır:

ÜDS/KPDS/YDS

85

PEARSON PTE Academic

81

TOEFL-IBT

102

CAE

A

CPE

B


*Kurumsal TOEFL sınav sonuçları kabul edilmemektedir. Sadece devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınan TOEFL-IBT sonuçları geçerlidir.

Adayların kabul edildikleri programa devam edebilmeleri için İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları gerekir. . 


Başvuru eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru belgeleri ile şahsen Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne yapılır. Eksik belge ile başvuru kabul edilmez.

Öğrenci Hizmetleri Müdürlüğü İletişim Bilgileri:

ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr

Tel : 0 216 500 44 44 (Dahili: 4241-4243-4244-4246-4247)​

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul