Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kurumlararası Yatay Geçiş

Kurumlararası Yatay Geçiş

Diğer Üniversitelerden ACU’nun aynı düzeyde bölüm/programlarına (lisanstan lisansa, ön lisanstan ön lisansa)yapılan geçişi ifade eder. Kurumlararası yatay geçiş ile öğrenci kabulü YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.

Konuyla İlgili Yönerge ve Yönetmelikler :

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi  için tıklayınız.  

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.  

Yatay geçiş başvuru tarihleri ve kontenjanlar için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bölüm/programlarının son dört yıla ait taban puanları için tıklayınız.

Başvuru için Gerekli Belgeler

1-      Başvuru formu (Başvuru Formu için tıklayınız)

2-      Öğrenci Belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir yeni tarihli, onaylı, mühürlü  veya e-imzalı belge.

-          Öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunmalı. Bulunmuyorsa, adayın disiplin durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalı.

-          Yurt dışından yatay geçişlerde adayın okula kayıt tarihi açıkça (ay/gün/yıl) belirtilmeli.

3-      Transkript: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Kapalı zarf içinde, onaylı, mühürlü veya e-imzalı)

- Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.

4-      Denklik Belgesi (Yurt dışından yatay geçişler için gereklidir.)

5-      Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.

6-      Ders Planı: Öğrenim gördüğü yıllara ait ders planı.

7-      ÖSYS / DGS Sonuç Belgesi (*Yurt Dışından Yatay Geçişler ile ilgili YÖK Duyuru metni aşağıda yer almaktadır.)

8-      YGS Sonuç Belgesi

9-   LYS Sonuç Belgesi (YGS Puanları Dahil)

10-  Lise Diplomasının Kopyası: Mezun olduğu liseden aldığı diplomanın kopyası.

11-  Kimlik Belgesi: Adayların nüfus cüzdanı kopyası.

12-  Bir adet fotoğraf.

13-  Başarı Belgesi (İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programına yatay geçişlerde, başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçtiğini belirten belge)

14-  Sağlık Raporu, (Yalnızca Hemşirelik Bölümü ve İlk ve Acil Yardım Programı için)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne Başvuracak adayların eğitim süresince ve daha sonra bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden heyet raporu,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk Acil Yardım Programına Başvuracak adayların Başvuru Esnasında Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir) program gereği 2 .sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak, kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

15-  Öğretim dili İngilizce olan programlar için dil yeterlik belgesi. Yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yeterlik sınavına tabii tutulurlar. Bu sınavda da başarısız olanlar İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim görürler.


- Üniversite’nin, eğitim-öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt haftası içinde Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavına (APPT) girmek zorundadırlar. Bu sınavdan, Yazma bölümünden 25 üzerinden en az 20 almak koşuluyla, toplamda 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf olup bölümlerine geçiş yapabilirler. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programına kaydolurlar ve İngilizce düzeylerine göre sınıflandırılırlar.


- 2017 yılından itibaren yapılacak olan APPT ‘nin geçerlilik süresi 2 yıldır.


- Aşağıdaki öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından doğrudan muaf olurlar:


a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.


b) Son üç yıl içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen taban puan ve üstünde puan aldıklarını belgeleyenler.

Dil Yeterlik Koşulları aşağıdadır:

ÜDS/KPDS/YDS

85

PEARSON PTE Academic

81

TOEFL-IBT

102

CAE

A

CPE

B

*Kurumsal TOEFL sınav sonuçları kabul edilmemektedir. Sadece devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınan TOEFL-IBT sonuçları geçerlidir.

Adayların kabul edildikleri programa devam edebilmeleri için İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları gerekir. 


*YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜLKEMİZDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ HAKKINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DUYURUSU  

TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak;

1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,

a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. ) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,

2. 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,

3. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına

karar verilmiştir.

ÖNEMLİ NOT :

İngilizce veya Türkçe dilleri dışında hazırlanan belgelerin, ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de teslim edilmelidir.

Başvuru eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru belgeleri ile şahsen Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne  yapılır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü İletişim Bilgileri:

ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr

Tel : 0 216 500 44 44 (Dahili: 4240-4241-4244-4245-4246)

 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul