Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ
İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı10

İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına

Eczacılık, Tıp, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisliği, Kimya Bölümü ve Sağlık Eğitim Fakültesi, İşletme, Ekonomi ya da diğer ilgili alanlarda en az dört yıllık egitim almıs, yurt içi ve yurt dısı okulların YÖK tarafından denkliği onaylanmıs programlarından mezun olanlar transkriptini sunarak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgeleyerek başvurabilirler.

Programın niteliği

​Dersler çalışanların katılımlarını sağlayabilmek üzere Cumartesi günleri yapılacaktır.

Ücret

​​ 15.660 TL (program ücreti)

 


Dil Yeterliliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 
TOEFL-IBT: En az 60 puan 
YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan
Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anabilim DalıBaşkanlığı tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.
Bilimsel Yeterlilik
Tezsiz yüksek lisans programında ALES sonucu aranmaz.

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;
Başvuru formu,
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
Özgeçmiş,
Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
1 adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).
Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,
Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul