Bu yıl üçüncüsünü yapacağımız İleri Görüntüleme Sempozyumunu duyurmaktan büyük bir sevinç duymaktayım. Özellikle radyoloji teknikerlerine ve tıbbi görüntüleme teknikleri öğrencilerine yönelik yapmakta olduğumuz bu bilimsel toplantılarda yine ilginç başlıklar seçtik. Tıbbi görüntüleme ile ilgili temel konularda meslek derneklerinin yararlı eğitim ve toplantılar yeterince yaptığını da gözönüne alarak düzenlediğimiz İleri Görüntüleme Sempozyumlarında biraz daha gelişmiş ve güncel teknikleri tartışmak istedik.

Fonksiyonel MR, Abdominal Radyoloji, Meme Radyolojisi ve Dünden Yarına Radyoloji ana başlıklı dört oturumda çok değerli onbeş konuşmacımız yer alacak.

Fonksiyonel MR Oturumunda, fMRG Ünitesi ve Hasta Hazırlığı, fMRG Çalışma Prensipleri ve Sık İhtiyaç Duyulan fMRG Protokolleri, Nadir fMRG Protokolleri ile Fonksiyonel MRG Çalışma: Amaç ve Prensipler, fMRG Bulgularının DTG ile Kombinasyonu, Processing, Resting State fMRG, Yeni fMRG Protokolleri ve Gelecek Hedeflerinden bahsedilecek. Abdominal Radyoloji Oturumunun konuları ise Transplantasyon Olgularında Preop, Postop Radyolojik Yaklaşım, Batın Patolojilerinde Difüzyon Görüntüleme ve Yenilikler, Karaciğer Tümörlerinde Tanı, Evreleme, Tedavi ve Takipte Radyoloji ve Batında Farklı Endikasyonlarda BT Anjiyografi Teknikleri olarak belirlendi.

Meme Radyolojisi Oturumunda Mamografinin yanı sıra Kontrastlı Mamografi, Tomosentez, Meme MR, ABUS gibi ileri meme incelemeleri anlatılacak.

Dünden Yarına Radyoloji Oturumunda, Türk Radyoloji Derneği tarafından hazırlananTürk Radyoloji Tarihi Belgeselinden sonra hepimiz için hayati öneme sahip Radyasyondan Korunma ile ilgili bilgi alacağız. Son konular ise Radyolojide Yapay Zeka ve Portabl BT Neurologica olacak.

Kapanış Oturumunda sizi cep telefonlarınızla katılacağınız keyifli bir bilgi yarışması bekliyor. En son olarak hem bu yarışmada hem de poster bildiri yarışmasında ilk üç sırayı paylaşan katılımcılara Fuji Film tarafından belirlenen ödülleri verecek ve toplu fotoğraf çekimi ile günü kapatacağız.

Bu dolu programın her düzeydeki katılımcıya yararlı olacağını düşünerek sizleri bizimle olmaya davet ediyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. M. Olcay Çizmeli

Acıbadem Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Sempozyum Başkanı

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.