Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Nağme Renkli’nin yürütücü, Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Alpay Özcan’ın danışman olduğu, Üniversitemiz Biyomedikal Görüntü Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde çalışmaları yürütülen “Yapay Öğrenme Yöntemleri ile Çok Modlu Manyetik Rezonans Görüntüleme Verilerinden Glioma Heterojenliğinin Saptanması” başlıklı proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklendi.

Öğrencimizi ve danışmanını kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Son güncelleme tarihi: 10/03/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.