Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

11. Sektör Buluşmaları: Türk Biyoteknolojik İlaç Sektörü ve Küresel Fırsatlar

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Biyoteknolojik İlaç Sektörü ve Küresel Fırsatlar” temalı 11. Sektör Buluşması, 4 Ekim 2019 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

SPM Sektör Buluşmalarının 10.su “Uzun Süreli Bakım” gerçekleşti

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına katkı sağlamak üzere yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen “Uzun Süreli Bakım” başlıklı Sektör Buluşmaları’nın onuncusu, 2 Mayıs 2019 tarihinde Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleşti.

TIP EĞİTİMİNİN SAĞLIK SİSTEMLERİ VE POLİTİKALARINA ETKİSİ

TIP EĞİTİMİNİN SAĞLIK SİSTEMLERİ VE POLİTİKALARINA ETKİSİ

SPM Sektör Buluşmaları’nın dokuzuncusu “Genel Müdürlerinin Bakışıyla 10. Yılında Genel Sağlık Sigortası” gerçekleşti

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) tarafından ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına katkı sağlamak üzere yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen Sektör Buluşmaları’nın dokuzuncusu “Genel Müdürlerinin Bakışıyla 10. Yılında Genel Sağlık Sigortası” başlıklı panel 28 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşti.

Acıbadem Üniversitesi ve Beylikdüzü Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen "Afet Sağlığı Çalıştayı" gerçekleşti

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Kuluçka Merkezi ve Beylikdüzü Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Çalıştay, 1 Aralık 2018 tarihinde Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

"Değer Bazlı Sağlık Hizmeti” başlıklı 8. Sektör Buluşmaları gerçekleşti

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, ulusal ve uluslararası “Sağlık Politikaları”na katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği gelenekselleşen 8. Sektör Buluşmaları “Değer Bazlı Sağlık Hizmeti” başlıklı paneliyle, uluslararası katılımla, 5 Ekim 2018 Cuma günü konferans salonunda gerçekleştirildi.

“Klinik Araştırmalar” konulu 7. Sektör Buluşması gerçekleşti

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına katkı sağlamak üzere yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen Sektör Buluşmaları’nın yedincisi “Klinik Araştırmalar” gerçekleştirildi.

Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi Kapanış Toplantısı

Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi Kapanış Toplantısı

Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi" Eğitimleri

Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi" Eğitimleri

6. Sektör Buluşması’nda “Sağlık Harcamaları” tartışıldı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belirli aralıklarla düzenlenen Sektör Buluşmaları’nın altıncısı “Sağlık Harcamaları” başlığı ile 28 Aralık 2017 Perşembe günü Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleşti.

"Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi"

"Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi"

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi” nde görev aldı.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi” nde görev aldı.

‘Küresel Hastalık Yükü’ Çalışması

Dr. Mete Saylan, ‘Küresel Hastalık Yükü’ Çalışmasının yayınlandığı The Lancet Dergisi Ekim 2016 sayısının birer nüshasını, bir Yönetici Özeti eki ile birlikte, 5. Sektör Buluşması katılımcıları ile paylaştı.

Sektör Buluşmaları’nın beşincisinde “Ulusal Sağlık Programları” ele alındı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği 5. Sektör Buluşmaları “Ulusal Sağlık Programları” başlığı ile 31 Mart 2017 Cuma günü Acıbadem Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Sağlık Politikalarında Global Yaklaşım Nasıl Olmalı?

Sağlık Politikalarında Global Yaklaşım Nasıl Olmalı?

‘Tanı Hataları’ kitabının tanıtımı yapıldı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, farklı üniversitelerden uzmanların işbirliğiyle hazırlanan “Tanı Hataları” kitabının tanıtımı yapıldı.

SPM, Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi Sağlık Politikası Merkezi ile işbirliği protokolü imzaladı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi Sağlık Politikası Merkezi (The Center for Health Policy at The University of Nebraska Medical Center) ile işbirliği protokolü imzaladı.

SPM ve ASEGEM, TÜBİTAK–Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzaladı

SPM ve ASEGEM, TÜBİTAK – Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile işbirliği protokolü imzaladı.

Bir Sağlık Programı örneği: Göz Sağlığı Çalışması

Bir Sağlık Programı örneği: Göz Sağlığı Çalışması

Sektör Buluşmaları’nın dördüncüsünde “Defansif Tıp” ele alındı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği 4. Sektör Buluşmaları “Defansif Tıp” konusu ile 24 Şubat 2017 Cuma günü Acıbadem Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Sağlık Sektöründe “Büyük Veri” konuşuldu

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu yıl başlattığı Sektör Buluşmaları’nın üçüncüsünü, 25 Kasım 2016 Cuma günü gerçekleştirdi.

Kişisel Verilerin Korunması ve Sağlık Sektörü

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği Sektör Buluşmaları’nın ikincisi, “Kişisel Verilerin Korunması ve Sağlık Sektörü” konulu panelle 27 Mayıs Cuma günü Acıbadem Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşamdan kanserde kişiye özgü ilaçlara sağlık politikaları

Acıbadem Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ‘Sağlıkta Gelecek İçin Sektör Buluşmaları’ toplantılarının ilkini 25 Mart’ta gerçekleştirdi.

Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı'nın Mesajı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, tarafsız ve bilimsel yaklaşımı birleştirerek; sağlık politikaları ile ilgili veri toplayacak, araştırma yapacak, eğitim ve danışmanlık hizmeti verecektir.

Sağlık Politikaları Merkezi’nin ilk yayını “Tanı Hataları” çalışması yayımlandı

2015 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ilk yayını “Tanı Hataları” çalışması, 25 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen I. Sektör Buluşması’nda paylaşılmıştır.

“Future Trends” Türkiye Atölye Çalışması 2015

Sağlık ekonomisi ve sağlık finansmanı alanında çözüm arayışlarına yönelik bir insiyatif olarak geliştirilen Future Trends Atölyeleri, ülkeler, fikir liderleri ve paydaşlar arasında uluslararası bir network platformu oluşturmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sağlık Politikaları Merkezi I. Danışma Kurulu Toplantısı

Danışma Kurulu Üyeleri’nin Merkez’e ilişkin görüş ve önerilerini tartıştıkları ilk Toplantı 24 Şubat 2016 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde yapıldı.

Neden Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi?

Merkezin amacı sağlık politikaları konusunda araştırma yapmak, proje geliştirmek, insan kaynağı yetiştirmek, toplantı ve yayınlar yaparak ilgili karar vericilerle paylaşmaktır.

6. HEPA Europe 2015 Konferansı, 7-9 Ekim 2015’te gerçekleştirildi

6. HEPA Europe 2015 Konferansı, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde düzenlendi.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul