Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Genel Müdürlerinin Bakışıyla 10. Yılında Genel Sağlık Sigortası

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına katkı sağlamak üzere yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen Sektör Buluşmaları’nın dokuzuncusu, 28 Aralık 2018 Cuma günü 15:00-17:00 saatleri arasında Kerem Aydınlar Kampüsü’nde “Genel Müdürlerinin Bakışıyla 10. Yılında Genel Sağlık Sigortası” konulu Panel olarak gerçekleştirilmiştir.

Genel Sağlık Sigortası, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için düzenlenmiş olan ve sağlık sigortası sisteminin dışında kimsenin kalmamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Mevzuatı’nda köklü değişiklikler yapan ve daha önce Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı gibi farklı kurumların farklı kapsamdaki sağlık hizmet farklılıklarını gidererek ve uygulama birlikteliği sağlanması amaçlayan “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 2008 yılından başlayarak aşama aşama uygulamaya sokulmuştur..

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Şahin ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin yanı sıra sağlık sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarından gelen 67 katılımcının izlediği toplantıya; Merkez Müdürü Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın moderatörlüğünde, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü görevini farklı tarihlerde yapmış olan Op. Dr. Sami Türkoğlu (2007-2009), Uzm. Dr. Hasan Çağıl (2009-2011), Op. Dr. Tonguç Sugüneş (2013-2013) ve Uzm. Dr. Gazi Alataş (2016-2017) konuşmacı olarak katılmış ve bu süreçte yaşananları paylaşmışlardır. 

Genel Müdürlerinin Bakışıyla 10. Yılında Genel Sağlık Sigortası Paneli’nde;

 • Genel Sağlık Sigortası ile ilgili ilk hazırlıkların; 1947-1948 yıllarında Behçet UZ’un Sağlık Bakanlığı döneminde, Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı kapsamında, Hasan SAKA’nın Başbakanlığındaki, 16. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde başladığı, 
 • İlk Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısının; 1967 yılında Vedat Ali ÖZKAN’ın Sağlık Bakanlığı döneminde, Süleyman DEMİREL’in Başbakanlığındaki, 30. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından hazırlandığı, 
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun; bu tarihten 39 yıl sonra 2006 yılında Recep AKDAĞ’ın Sağlık Bakanlığı döneminde, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Başbakanlığındaki, 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin teklifiyle TBMM’de kabul edilip, uygulanmasına 1967 tarihli ilk tasarıdan 41 yıl sonra, 1948’deki ilk hazırlıklardan 60 yıl sonra 2008’de başlandığı,
 • Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nde bugüne kadar 9 Genel Müdürün görev yaptığı, 
 • Bir Genel Müdür hariç tamamının Hekim hatta Uzman Hekim olduğu,
 • Genel Müdür ortalama görev süresinin 1,2 yıl olarak hesaplandığı, 
 • 10 yılın Devletlerin yaşamında 1 yıl gibi düşünülmesinin daha doğru olacağı,
 • Genel Müdür açısından 10 yılın “çocuğunun büyüdüğünü fark etmemek” gibi yaşandığı, 
 • 10 yılda her şeyin değiştiği, Genel Sağlık Sigortası’nda da değişimin şart olduğu,
 • 10 yıl önce hizmete erişim ihtiyacı olduğu, bugünkü sorunların o zaman düşünülemeyeceği,
 • Genel Müdürlerin 40 yaş altında olması, atandığında en az 5 yıl görev yapmaları gerektiği,  
 • Genel Sağlık Sigortasının Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasının hatalı olacağı,
 • Periyodik olarak paydaş görüşlerinin alınma geleneğinin oluşturulmasının yararlı olacağı,   
 • Genel Müdürlerin işletme, finans ve yönetim eğitimi almış olmasının doğru olacağı,  
 • ABD’de Mayo Kliniğin, Hekim ve Yönetici kökenli 2 ayrı tepe yöneticisi olduğu, görüş ayrılığı durumunda hekim yöneticinin görüşünün dikkate alındığı,
 • Verinin bilgiye dönüşmesi ve paylaşımında başarılı olunamadığı,
 • Global bütçe uygulamasına başlangıçta, denetim yetersizliğinden ihtiyaç duyulduğu,
 • Yanlış faturalandırmanın sadece özel sektörde olmadığı, 
 • Dünya deneyimine göre, aşırı kapsamlı kamu hizmetinin sağlık sistemin tıkayabileceği,
 • Genel Sağlık Sigortası konumunun gözden geçirilme ihtiyacı olduğu,
 • Kamu sigorta kurumu olarak bilgi ve kararlarının internet ortamında paylaşımının sağlanması gerektiği,
 • Kararların mümkün olduğunca öngörülür ve sektörle birlikte alınmasına çalışılması gerektiği,

ifade edildi.BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul