Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURULAR

İlgili koşulları sağlayan uluslararası öğrenciler, üniversitemizdeki lisans ve ön lisans programları için yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvurularını sunabilirler.Aşağıda sürece dair sunulan detaylı bilgileri okuduktan sonra belirtilen tarihlerde gerekli belgeler ile başvuruların sunulması gerekmektedir. 

2018 - 2019 AKADEMİK DÖNEMİ İÇİN YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANI BAŞVURU TAKVİMİ

02 Nisan 2018  - 27 Temmuz 2018 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Dönemi

16 Ağustos 2018 

Yabancı Uyruklu Olup Eğitim Dili İngilizce Olan Programlara Yerleştirilen Öğrencilerin Yabancı Dil Sınavı

03 Eylül 2018  - 07 Eylül 2018 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları

07 Eylül 2018 

Ücretlerin Son Ödeme Günü

17 Eylül 2018 

2018-2019 Eğitim Dönemi Başlangıcı

BAŞVURU İÇİN TEMEL ŞARTLAR 

Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır.

Kimler başvurabilir;
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1. Yabancı uyruklu olanlar

2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine, 

b)01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

4. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

Kimler başvuramaz;

1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLEN SINAV/DİPLOMA TÜRLERİ VE TABAN PUANLARI (LİSANS/ÖNLİSANS)*

Uluslararası Sınavlar:

BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLEN SINAV/DİPLOMA TÜRÜ VE MİNİMUM PUANLARI (LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI)
SINAV/DİPLOMA TÜRÜ
EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER
TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN BÖLÜMLER
En Az Puan
En Az Puan
En Az Puan

SAT (Scholastic Aptitude Test)

Eski SAT (2016 yılına kadar): 1500 toplam puan

Eski SAT (2016 yılına kadar): 1830 toplam puan ve 600 Matematik

Eski SAT (2016 yılına kadar): 1110 toplam puan

Yeni SAT (Evidence- Based Reading/Writing/Math): 1100 toplam puan

Yeni SAT(Evidence- Based Reading/Writing/Math): 1300 toplam puan ve en az 650 Matematik

Yeni SAT (Evidence-Based Reading/Writing/Math): 830 toplam puan

GCE A LEVEL

Başvurulan programlarla ilgili olmak üzere; AS (Advance Subsidiary) düzeyde 4 konudan en az C notu ve / veya A Level (Advance Level) düzeyinde 2 konudan en az C notu

Başvurulan programlarla ilgili olmak üzere; AS (Advance Subsidiary) düzeyde 4 konudan en az B notu ve / veya A Level (Advance Level) düzeyinde 2 konudan en az B notu

Başvurulan programlarla ilgili olmak üzere; AS (Advance Subsidiary) düzeyde 4 konudan en az D notu ve / veya A Level (Advance Level) düzeyinde 2 konudan en az D notu

ACT

22

27

20

IB (INTERNATIONAL BACCALAURATE)

28/45

30/45

28/45

MATURA

%80

%85

%70

FRENCH BACCALAURATE

12/20

14/20

12/20

YÖS (MARMARA/İSTANBUL/ANKARA ÜNİVERSİTESİ)

60

75

60

SINAV/DİPLOMA TÜRÜ
En Fazla Puan
En Fazla Puan
En Fazla Puan

ABITUR

3,3

2,3

3,5

FACHABITUR

2,5

-

3

Adaylar mezun ise, mezun oldukları ülkeye ait diploma türü/bitirme sınavı/üniversiteye giriş sınav sonucu, değil ise eğitim durumunu gösteren ilgili belge ile de başvuru sunabilirler, ancak yukarıda belirtilen uluslararası sınav/diploma puanları sağlamak başvuru esnasında şansınızı arttıracak ve öncelik kazandıracaktır.

Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, Matura, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT, vb.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

*Başvuru koşullarını sağlamış olmak otomatik kabul edilmeyi gerektirmez. Adayın kabul/ret kararı değerlendirme sonucunda belirlenir.

İNGİLİZCE YETERLİLİK

1. Öğrenim dili İngilizce olan programlara kayıt olacak olan öğrencilerin, lisans programlarına başlayabilmeleri için İngilizce yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.

2. Öğrencilerin, İngilizce yeterlikleri açısından Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlilik sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler.

3. Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavına (APPT) girip, söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

4. Sözü geçen sınavlara ilişkin belge ve sunamayan veya üniversitenin seviye belirleme sınavından yeterli puan alamayan bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık programına devam etmekle yükümlüdürler.

5. En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.

6. Hazırlık Programı eğitimi ve lisans programına başlama koşulları için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI’NA (ACEPT) EŞDEĞER OLAN SINAVLAR VE PUANLARI

 SINAV ADI

EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN

EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN* 

EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN 

TABAN PUAN

TABAN PUAN

TABAN PUAN

KPDS/ÜDS/YDS

85 

60 

45 

PEARSON PTE ACADEMIC

81

55 

38 

TOEFL-IBT**

102 

72 

54 

CAE

CPE

B

**Eğitim dili Türkçe olan programa kaydını yaptıracak adaylar akademik İngilizce derslerinden muaf olabilmek için İngilizce seviye belirleme sınavına girmek zorundadırlar. Detaylar için İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ile İNGİLİZCE DERSLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİNİ inceleyiniz.
**Kurumsal TOEFL IBT sonuçları kabul edilmemektedir. Sadece devlet üniversitelerinden alınan TOEFL IBT Sonuçları kabul görecektir.

TÜRKÇE YETERLİLİK

Öğrenim dili Türkçe olan programlara başvuran öğrencilerin Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.

1. TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan YÖS sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlilik sınavlarından C1 düzeyinde veya üzeri puan alan öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilir.

2. En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlarda Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

Tıp Fakültesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerin Türkçe yeterlilik durumu üniversite tarafından yazılı ve/veya sözlü sınavla değerlendirilebilir. Öğrenimlerine başladıktan sonra en geç üçüncü sınıfın sonunda Türkçe yeterlilik durumunu belgeleyemeyen öğrenciler, bu koşulu yerine getirinceye kadar dördüncü sınıfa devam edemezler.

BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte üniversitenin Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi'ne yapılır.

Başvuru belgeleri Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orjinallerinin kopyaları dışında ayrıca Türkçe veya İngilizce onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

 • Başvuru Formu (Lütfen formu okunaklı şekilde doldurup imzalayınız)
 • Mezun ise lise diploması, değil ise eğitim durumunu gösteren ilgili belge türü
 • Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren transkriptleri (not dökümleri)
 • Başvuru için kabul edilen uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi
 • Pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfasının kopyası
 • Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türk Büyükelçiliği’nden alınabilecek Denklik Belgesi (Mevcut ise)
 • İngilizce Yeterlilik Belgesi (Mevcut ise)
 • Türkçe Yeterlilik Belgesi (Mevcut ise, Türkçe bölümler için)
 • Niyet mektubu

Başvuru evraklarınının tümünü taratarak e-posta ile tarafımıza iletininternational.admissions@acibadem.edu.tr

 • Başvurulan lisans/ön lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından ek belgeler talep edilebilir. Bu belgelerin kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekir.
 • Başvuru esnasında elektronik olarak sunulan belgelerin tamamının orijinalleri kayıt esnasında sunulmak durumundadır.
 • Başvuru koşullarını sağlayamayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak istenilen süre içerisinde sunamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvuru bilgi ve belgelerinde değişiklik veya eklentiler yapılamaz.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Adayların istenen belgeleri eksiksiz olarak sunmaları sonrası, gerekli değerlendirme mümkün olan en kısa sürede ilgili birimlerce yapılacaktır. 
 • Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin önceliğindedir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

SONUÇLARIN BİLDİRİMİ ve KAYIT NİYETİ

Başvuru sonucu adaya, başvuru esnasında sunduğu e-posta adresi aracılığı ile bildirilir. 

 • Kabulü uygun görülen aday öğrenciye e-posta ile zorunlu 1000 USD ön ödeme bilgilerini içeren ÖN KABUL bilgisi gönderilir ve belirli bir süre içerisinde ön ödemesini yapması istenir. Yapılan ön ödeme kayıt esnasında yıllık eğitim ücretinden mahsup edilir.
 • Öğrenciden alınan ön ödeme sadece vize reddi alınması durumunda geri ödenir. Ön ödeme iadesinin yapılabilmesi için alınan vize reddi geçerli bir belge ile ispat edilmelidir. Farklı bir sebep dolayısı ile kayıttan vazgeçilmesi durumunda ön ödeme iadesi yapılamaz.
 • Sadece ön ödemesini gerçekleştirerek kayıt niyetini belirtmiş olan adaylara ilgili ofis tarafından RESMİ KABUL belgesi gönderilir ve sadece resmi kabul almış adaylar kayıt hakkı kazanırlar. Gönderilen kabul belgesi adayın vize başvurusu içinde kullanabileceği resmi belgedir.

ÖN ÖDEMESİNİ YAPMAYAN ÖĞRENCİYE RESMİ KABUL BELGESİ SUNULMAZ VE KONTENJAN AYRILMAZ. SADECE ÖN ÖDEMESİNİ YAPARAK RESMİ KABUL BELGESİ SUNULAN ÖĞRENCİ KAYDA BEKLENEN ÖĞRENCİ STATÜSÜNÜ KAZANIR.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üniversitemize kabul edilerek ön ödemesini gerçekleştiren adayların belirtilen kayıt süreleri içerisinde Üniversitemize kayıt olabilmesi için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmesi gerekir. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler üniversitede öğrenim görme hakkını kaybeder.

1. Kimlik kartı fotokopisi

- Türk ve / veya KKTC uyruklu ve Mavi Kart sahipleri: İki taraflı kimlik kartı fotokopisi.

- Uluslararası Öğrenciler: Pasaportta öğrencinin resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenim vizesinin bulunduğu sayfanın fotokopisi. Şu anda geçerli bir ikamet iznine sahip öğrencilerin ikametgâh belgesinin bir kopyasını da sunması gerekmektedir.

2. Başvuru esnasında sunulan ilgili sınav sonuç belgesinin aslı

3. Lise diplomasının aslı (İngilizce veya Türkçe dilleri dışında hazırlanan diplomaların, ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri sunulmalıdır.

4. Denklik Belgesi: Denklik belgesi öğrencinin sunduğu diploma/mezuniyet belgesinin Türk okulları tarafından verilen diploma/mezuniyet belgeleri ile denk olduğunu teyit eden resmi bir belgedir.  Denklik Belgesi yurtdışındaki en yakın Türk konsolosluğu/Büyükelçiliklerinden alınabilir. Unutmayınız ki her Türk Konsolosluğu/Büyükelçiliği Denklik Belgesi verememektedir. Denklik belgenizi kendi ülkenizde alamamanız halinde İstanbul’daki İl Milli Eğitim Genel Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.. Denklik reddi alan öğrenciler kayıt olamazlar, kayıtlı olanlar ise okuma hakkını kaybederler. Denklik belgesine ilişkin kurallar ve yönetmelikler Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.

5. Not döküm belgesinin (transkript) aslı

6. 6 adet vesikalık fotoğraf (her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 4,5x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş)

7. Kayıt dönemi için ödemekle yükümlü olunan ücretin ödendiğine dair bankadan alınmış dekont

8. Başvuru esnasında sunulan dil seviye belirleme sınav sonu belgesinin aslı (İngilizce/Türkçe)

VİZE VE İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

 • Yabancı uyruklu öğrencilerin, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonrası alınan ikamet kartlarının bir kopyası Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne sunulmalıdır.
 • İstanbul dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını İstanbul'a taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamak ve gerekli başvuruları zamanında yapmak öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.
 • Öğrenim amaçlı ikamet iznine başvuracak öğrencilerin ülke içinde geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmaları gerekmektedir. Uygun sigortayı yaptırmak öğrencilerin sorumluluğundadır.  Bu konu ile ilgili bilgiler İstanbul İl Göç Müdürlüğü web sayfasından ve ofisinden öğrenilmelidir.
 • Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.
 • Mavi kart sahiplerinin ikamet başvurusu yapması gerekmemektedir.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ

 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANI ÜCRETLERİ

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

ÜCRET (KDV Dâhil)

LİSANS PROGRAMLARI

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

7.500 USD

Psikoloji

6.000 USD

Sosyoloji

6.000 USD

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tıp Mühendisliği (İngilizce)

7.500 USD

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik

7.000 USD

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

7.000 USD

Hemşirelik

7.000 USD

Sağlık Yönetimi

6.000 USD

TIP FAKÜLTESİ

Tıp  (İngilizce)

20.000 USD

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Eczacılık (İngilizce)

10.000 USD

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU

Aşçılık

3.500 USD

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

3.500 USD

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ağız ve Diş Sağlığı

3.500 USD

Ameliyathane Hizmetleri

3.500 USD

Anestezi

3.500 USD

Diyaliz

3.500 USD

Elektronörofizyoloji

3.500 USD

İlk ve Acil Yardım

3.500 USD

Odyometri

3.500 USD

Optisyenlik

3.500 USD

Ortopedik Protez ve Ortez

3.500 USD

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

3.500 USD

Podoloji

3.500 USD

Radyoterapi

3.500 USD

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

3.500 USD

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

3.500 USD

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

3.500 USD


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul