Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

TIP MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI


Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Tıp Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Tıp Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

ProgramıYurt İçi: 15

 

Yabancı Uyruklu:  5

Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar,

Yazılım, Endüstri, Sistem Mühendisliği, Bilişim, Elektrik ve Elektronik, Mekatronik, Makina,

İnşaat, Kimya ve Biyomedikal, Tıp Mühendisliği, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve

Genetik, Biyomühendislik, Fizik, Kimya, Tıp, ve üniversitelere MF puanıyla girilen benzeri

programlarından mezun olmak

Programın niteliği

​Dersler gündüz saatlerinde olacaktır.

Ücret

​​ 25.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, 4 dönem 2 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir. Kredi başına ücret 1,000 TL dir.

Teze kayıt yaptırılan her dönem için ayrıca 2,000TL ödenir). Sınırlı sayıda öğrenim ücreti muafiyeti bursu vardır. Başvuru

esnasında burs talebinde bulunulması gerekir.

 

10.000 USD  (Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücreti)

 

 


Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri;

 (ALES) sayısal puan türünde 65 puan almak (ALES sınavının geçerlilik süresi üç yıldır),

ALES sınavı olmayan yabancı öğrenciler için GRE (Graduate Record Examination) sınavından 634 (yeni sistem 150) puan almış olmak.

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL: en az 65 puan, TOEFL-IBT: en az 78 puan almış olmak.

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmaları istenecektir.

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

Başvuru formu,

Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

Özgeçmiş,

Referans Mektubu, (iki adet)

1 adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi

YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).

Yukarıda belirtilen belgelerin Akademik Takvimde belirtilen tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.

Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderebilirler. İadeli Taahhütlü yapınız. Evrakın teslim alındığından emin olunuz.

Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.    ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ
MOLEKÜLER VE TRANSLASYONEL BİYOTIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Tezli Yüksek Lisans ProgramıYurt İçi: 5

 

Yabancı Uyruklu:  5

Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve

Genetik, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya, Tıp, Eczacılık

ve Veteriner Hekimlik Fakülte ve bölümlerinden mezun olmak, transkriptini sunmak veya kayıt dönemine

dek mezun olabileceğini belgelemek.

Programın niteliği

​Dersler gündüz saatlerinde olacaktır.

Ücret

​​25.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, 4 dönem 2 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir. Sınırlı sayıda öğrenim ücreti muafiyeti bursu vardır.

Başvuru esnasında burs talebinde bulunulması gerekir. )

10.000 USD  (Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücreti)

 

 


Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri;
 (ALES) sayısal puan türünde 65 puan almak 
ALES sınavı olmayan yabancı öğrenciler için GRE-revised(Quantitative) sınavından 650 (yeni sistem 150) puan almış olmak.
Dil Yeterliliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL: en az 65 puan, TOEFL-IBT: en az 78 puan almış olmak.
Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmaları istenecektir.


Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;
Başvuru formu,
Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
Özgeçmiş,
Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
1 adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).
Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).
Yukarıda belirtilen belgelerin Akademik Takvimde belirtilen tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.
Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderebilirler. İadeli Taahhütlü yapınız. Evrakın teslim alındığından emin olunuz.)
Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul