Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji ABD 2016 yılında kurulmuştur. Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Farmasötik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji biliminin bir dalı olarak çalışmalarını uygulamaktadır. Bu bilim dalında insanlarda enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların yapıları, bu mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar ve bu hastalıkların tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemler araştırılmaktadır. Farmasötik mikrobiyolojide antimikrobiyal ajanlar ve mikrobiyal kaynaklı ürünlerin araştırılması ve üretimi, antimikrobiyal ürünlere direnç gelişimi, farmasötik ürünlerin steril olarak hazırlanması, mikroorganizmaların ilaçların mutajenik ve karsinojenik aktivitelerini tespit etmede kullanımı, aşıların ve hormonların üretiminde mikroorganizmaların kullanımı incelenmektedir.

Farmasötik Mikrobiyoloji eğitminde majör mikroorganizma türlerinin fonksiyonları, konak savunma mekanizması, enfeksiyon hastalıklarının patojeniteleri ve epidemiyolojileri, dezenfektanlar, antiseptikler, antimikrobiyaller, antimikrobiyal direnç gelişimi, akılcı antibiyotik kullanımı, sterilizasyon yöntemleri, aseptik ürün hazırlama yöntemleri, temiz oda teknolojisi ve iyi üretim pratiği konuları hedeflenmektedir.


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul