Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: İlaç etken maddeleri için sentez ve saflaştırılma yöntemlerinin geliştirilmesi, ilaç etken maddelerinin yapılarının spektroskopik ve diğer enstrümental analiz yöntemleri ile aydınlatılması, ilaçların vücut sıvılarında ve ilaç preparatlarında spektroskopik ve kromatografik miktar tayini yöntemlerinin geliştirilmesi, ilaçların in vivo ve in vitro metabolitlerinin ve metabolit oluşum mekanizmalarının tayini, ilaçların fizikokimyasal parametrelerinin (log P, pKa) tayini, ilaç etken maddeleri üzerinde stabilite çalışmaları

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul