Acıbadem Üniversitesi öğretim elemanı el kitabı, 2020 yılı Periyodik Akademisyen Performans Değerlendirme sürecine paralel olarak Üniversite Rektörlüğü tarafından hazırlanmıştır. 2020-21 akademik yılı başlangıcından itibaren öğretim elemanı sözleşmelerinin tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu el kitabı içinde yer alan başlıkların tamamına yakını Üniversitemiz kuruluşundan bu yana kurumsallaşma süreci içerisinde geliştirilmiştir ve ilk kez tek bir metinde birleştirilmiştir. Üniversite bu el kitabının özellikle çevrimiçi versiyonunu güncel tutmayı planlamaktadır. Kurum içi ya da dışı yönetmelik ve yönergelerdeki yenilik ve değişiklikler ilgili başlıklar altındaki bağlantılar üzerinden güncellenecektir.

Genç bir vakıf üniversitesi olan Acıbadem Mehmet Ali Üniversitesi’nin vizyonu ve misyonunu doğrultusunda ilerlemeyi hedefleyen akademisyenler için destekleyici ve yol gösterici bir kaynak olmasını dileriz.

×
You can use ENTER to search, ESC to close and ▼/▲ keys to move between search recommendations