Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri Klinik Eczacılık Uygulamaları derslerini Acıbadem Hastaneleri’nde uygulamalı olarak görüyorlar.

Teorik ve pratik derslerin yoğun olarak birlikte işlendiği Klinik Eczacılık Uygulamaları dersi Eczacılık Fakültesi öğrencilerine, öğrendikleri tüm eczacılık bilgilerini hasta yararına nasıl kullanılacaklarına dair pratik kazanmalarını sağlıyor. Eczacılık fakültesi öğrencileri Acıbadem farkıyla kemoterapi ilaç hazırlama ünitesinden hastane eczanesine, yenidoğan yoğun bakım ünitesinden yatan hasta servisine, total parenteral nütrisyon hazırlama ünitesinden yoğun bakım ünitesine kadar hastanede bulunan bütün birimlerde gözlem ve inceleme yapma şansına sahip oluyor. Bu sayede bir yandan öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirirken bir yandan da kendilerini daha iyi tanımakta ve eczacılığın hangi alanının kendileri için daha uygun olduğuna karar verebiliyorlar.

Last Updated At: 16/07/2020
×
You can use ENTER to search, ESC to close and ▼/▲ keys to move between search recommendations