Result Description
Result Description

Application Requirements

Acıbadem Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü 
Tıp Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Başvuru Koşulları

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Tıp Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans15

Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar, Yazılım, Endüstri, Sistem Mühendisliği, Bilişim, Elektrik ve Elektronik, Mekatronik, Makina, İnşaat, Kimya ve Biyomedikal, Tıp Mühendisliği, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Fizik, Kimya, Psikoloji, Tıp, Mantık ve Kavramsal Bilimler ve benzeri bölümlerinden mezun olmak

Programın niteliği

​Dersler gündüz saatlerinde olacaktır.

Ücret

​​25.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, 4 dönem 2 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir. Kredi başına ücret 1,000 TLdir. Teze kayıt yaptırılan her dönem için ayrıca 2,000 TL ödenir.)

 Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri;

 (ALES) sayısal puan türünde 65 puan almak (ALES sınavının geçerlilik süresi üç yıldır),

ALES sınavı olmayan adaylar; GRE (Graduate Record Examination) sınavından 634 (yeni sistem 150) puan almış olmak.

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS / ÜDS / KPDS: en az 65 puan, TOEFL-IBT: en az 87 puan almış olmak.

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmaları istenecektir.

 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

·         Başvuru formu,

·       Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yükseklisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

·    Lisans/Yükseklisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında istenecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir).

 • Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
 • Özgeçmiş,
 • Referans Mektubu, (iki adet)
 • 1 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
 • YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün 06 Eylül 2016  (Saat:10:00-12:00)tarihinde yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).

Yukarıda belirtilen belgelerin 15 Ağustos – 02 Eylül 2016 tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 • Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.
 • Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderebilirler.)
 • Mülakat sonuçları 20 Eylül 2016 tarihinde Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

 Önemli Tarihler;

Lisansüstü Başvuru Tarihleri

15 Ağustos 2016 -02 Eylül 2016

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

 

06 Eylül 2016 (10:00-12:00)

Yazılı bilim sınavına davet edilenlerin açıklanması

07 Eylül 2016

Yazılı bilim  sınavı

09 Eylül 2016

Mülakata davet edilenlerin açıklanması

16 Eylül 2016

Mülakatlar

19 Eylül 2016 (10:00 – 14:00)

Asil/Yedek liste ilanı

20 Eylül 2016

Kayıt Tarihleri

21-23 Eylül 2016 (Asil liste için)

Asil adaylardan kayıt olmayan durumunda yedek liste için kayıt tarihi

26-27 Eylül 2016

Güz Dönemi eğitime başlama tarihi

03 Ekim 2016

 

 

 

Programa Başlayacak Öğrenci Sayıları

Toplam Öğrenci Sayısı

Güz

İlkbahar

 

1. Yıl

10

5

15

CONTACTUS
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul