10.06.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre; afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre tanınması hakkı azami süreden sayılmamak üzere tanınmıştır.

Öğrencilerimizin ek süre taleplerini 2020-2021 eğitim öğretim yılı dersleri başlamadan önce kayıtlı oldukları Enstitü Sekreterliklerine iletmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin talepleri COVID-19 pandemisinin gidişatı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları doğrultusunda değerlendirilecektir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Last Updated At: 18/06/2020
Sor
Cevaplayalım
×
You can use ENTER to search, ESC to close and ▼/▲ keys to move between search recommendations