Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Eczacılık Tarihi Anabilim Dalı

Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi (Etik) ABD 2016 yılında kurulmuştur. Eczacılık tarihi dersi eczacılık fakültelerin ilk kurulduğu yıllardan beri temel bir bilim olarak programda yer almaktadır. Kimi okullarda Tarih ve Etik (Deontoloji) aynı ders içinde, kimilerinde ayrı dersler olarak anlatılagelmektedir. 

Meslek tarihini bilmek, mesleğin gelecek vizyonunu oluşturmak açısından son derece önemlidir. 

Acıbadem üniversistesinde, “Eczacılık Tarihi derslerinin bir bölümü Tıp Tarihi ve Etiği” bölümü ile beraber verilmektedir. Eczacılık mesleğinin tıpdan ayrıldığı tarihlerden itibaren meslek gelişimi ise ayrı bir bakış açısı ile öğrencilere aktarılmaktadır. Ülkemizdeki eski eczane ve eczacılar ile görüşmeler, eczacılık müzelerinin ziyareti ve elde edilen görüşmelerin paylaşılması, kıymetli eczacılık tarihi belgeleri ve anı kitaplarının irdelenmesi ile öğrencilere tarih sevgisi ve bilinci aşılanmaya çalışılmaktadır. 

Biyoetik ve eczacılık deontolojisi konularının vaka çalışmaları aracılığıyla irdelenmesi ile ortak bir etik davranış aklı oluşturulması hedeflenmektedir. Çevreye, diğer meslektaşlara ve hastalara saygılı biçimde hizmet verilebilmesi için gerekli tüm nosyonlar, dersler kapsamında aktarılmaya çalışılmaktadır.

Etik vaka uygulamaları öğrencileri gerçek meslek hayatına hazırladığı için son derece dikkatle seçilmekte, gerekli süre ayrılmakta ve ders süresinin geniş bir bölümünü kapsamaktadır. İnsanlık değerlerini ön planda tutan bir sağlık hizmeti sunucu olan eczacılar için tarih ve etik dersleri, acıbadem üniversitesi eczacılık fakültesi misyonunu gerçekleştirmesi için önemli bir yere sahiptir.


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul