Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Enstitümüz, Tezli Yüksek Lisans Programlarının Tez Savunma Sunumları

16.5.2019


2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programları Öğrencilerinin Tez Savunma Sunumlarını gerçekleştirmiştir.

1 Neşeriz Nihal Akarca Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı Ankilozan Spondilit Tanısı Almış Hastalarda Probiyotiklerin Hastalık Aktivitesine, CRP ve Eritrosit Sedimentasyon Hızına Etkisi 19.09.2019 10.00 C 801
2 Gözde Okburan Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı Hiperlidemisi Olan Yetişkin Bireylerde Farklı Probiyotik Türlerinin Kan Parametreleri Üzerine Etkisi 19.09.2019 13.00 C 801
3 Sevim Dalva Aydemir Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı Telomeraz Geni Promotorunda Mutasyon İçeren Tiroid Kanser Hücrelerinin Epigenetik İlaçlarla Hedeflenmesi 03.09.2019 14.00 A 801
4 Çağla Pınarlı Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Kadınlarda Beslenme Okuryazarlığı ve Beslenme Durumu ile Tip 2 Diyabet Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 27.08.2019 10.00 C 801
5 Mustafa Titiz Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı İnsan Katelisin Peptit Antibiyotiklerinden Esinlenerek Geliştirilen Antimikrobiyal Peptitlerin Hipokampal Nöronlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 28.06.2019 11.00 A 801
6 Gülipek Güven Medikal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Therapeutic Monoclonal Antibody (IgG) Binding Properties with  TNF α and Fcγ Reseptor Under Stress Conditions(Terapötik Monoklonal (IgG) Stres Koşulları Altında TNF-a’ya ve Fcy Reseptörüne Bağlanma Özellikleri 21.06.2019 11.00 Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonu
7 Zehra Belhan Dahili Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Hemşirelik son sınıf öğrencilerine Kriz Kaynak Yönetimi kullanılarak Verilen Simülasyon Destekli Hipoglisemi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 31.05.2019 11:00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu
8 Büşra Ecem Kumru Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışları 31.05.2019 11:00 A 806 
9 Raziye İrem Muvafık İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Patoloji Laboratuvarlarında Mikroskop ve Mikrotom ile Çalışanların Ergonomik Risk Faktörleri ve Kas İskelet Sistemi Yakınmaları 30.05.2019 10:00 A801
10 Hülya Karbinar İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Bir Üniversite de Çalışma Ortamındaki Ergonomik Faktörlerin ve Çalışanlarda Kas İskelet Sistemi Yakınmalarının İncelenmesi 30.05.2019 11:00 A801
11 Elif Ünver Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Marka Denkliği ve Kurumsal Karakterin İşveren Markası Tutumuna Etkisi: Kamu ve Vakıf Üniversitesi Hastanelerine Yönelik Bir Çalışma 30.05.2019 14:00 CZ02
12 Sultan Çallı Dahili Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Kemoterapi Alan Hastalarda Periferal Nöropatinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi ve Baş Etme Yöntemlerinin Etkinliğinin İncelenmesi 30.05.2019 10.00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu
13 Emelnur Ulusoy Dahili Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Tip 2 Diyabeti Olan Bireylerde Stigma: Ölçek Uyarlama 30.05.2019 13.30 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu
14 Meltem Pak Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Nöron Hücrelerinde Uzun Süreli Açlık Modelinin, Enerji Metabolizması ve Mitokondrial Fonksiyonlara Etkisi 29.05.2019 09:30 A701
15 Suna Bilgin Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Sağlık Hizmeti Finansmanında Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Hesaplamaları Yöntemlerine Yönelik Bir Değerlendirme 29.05.2019 10:00 CZ02
16 Murat Kolay Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Gestasyonel Diyabetli Hastalarda Ağır Metal, Düzeyleri 29.05.2019 11:00 A801
17 Tunay Doğan Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Yüksek Dereceli T1 Evre Mesane Tümör Dokusu Örneklerine Ait Proteom Profilinin LC-MS/MS İLE Analiz Edilmesi 29.05.2019 11:00 A802
18 Ayça Gençoğlu Toprak Dahili Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Radial Perkütan Translüminal Koroner Anjiografi Sonrası Uygulanan TR Band Basıncının Komplikasyon Gelişmeye Etkisi 29.05.2019 11:00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu
19 Süleyman Bozkurt Medikal Biyoteknoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı  The Effect of  CDP-Choline on Mitophagy and Mitochondrial Dynamics in Monocytic Cell Line 29.05.2019 14:00 A701
20 Nuray Kolay Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Yoğun Bakım Hemşirelerinde Merhamet Yorgunluğu ve Bakım Davranışları İle İlişkisi 29.05.2019 11.00  A 606 
21 Gözde Özcan Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Robotik ve Standart Kalp Damar Cerrahisi Uygulanan Bireylerin Yoğun Bakım Deneyimlerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması 29.05.2019 13.00  A 606 
22 Melek Çin Dahili Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  “ Oral Antikoagülan Tedavi Alan Hastaların Tedaviye Uyum ve Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 29.05.2019 13.00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu
23 Naciye Nur Yeter Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Sağlık Çalışanlarının Hizmetkar Liderlik Algılarının Lider-Üye Etkileşimi ve Örgütsel Güven Üzerine Etkisi 28.05.2019 09:30 CZ02
24 Özlem Çolak Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Serbest Eczane Eczacılarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine İstanbul İlinde Yapılan Bir Çalışma 28.05.2019 10:40 CZ02
25 Simge Kıvırcık Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Bariatrik Cerrahi Sonrası Hastaların Solunum Egzersizi Yapma ve Mobilizasyon Durumlarının Belirlenmesi 28.05.2019 11:00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu
26 Merve Yurtseven İşcan Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakım Davranışlarının Hastaların Yoğun Bakım Deneyimi Üzerine Etkisi 28.05.2019 11:00 A 606 
27 Özgül Yalçın Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Kurum İmaj Algısı be Hastaneye Geliş Nedenlerinin Hastalar ve Çalışanlar Gözünden Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği 28.05.2019 13:00 CZ02
28 Kadir Kemal Gönüllü Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı ve Bir Özel Sağlık Grubu Örneğinin İncelenmesi 28.05.2019 14:00 CZ02
29 Gamze Kahramantürk Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenme Tedavisi Alan Hastalara Verilen Hemşirelik Bakımının Kanıta Dayalı Uygulamalar Doğrultusunda İncelenmesi 28.05.2019 13.00  A 606 
30 Tahir Kaya Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Hemşirelerin Ölüm, Ölümcül Hasta ve Ötenaziye İlişkin Tutumları 28.05.2019 13.00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu
31 Yasemin Kinetli Acil Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Acil Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarının İletişim ve Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi: Özel Sağlık Grubu Örneği 27.05.2019 09.00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu
32 Ceren Soytürk  Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Kemik İliği Nakli Yapılan Hastalarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 24.05.2019 11:00 C803
33 İrem Nur Savaş Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Akciğer Kanserinin Farklı Tip Ve Evrelerinde, Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A (PAPP-A)Nın Potansiyel Bir Biyobelirteç Olarak Kullanıbilirliğinin Değerlendirilmesi 24.05.2019 11:00 A801
34 Minenur Kalyoncu Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Postmenopozal Kadınlarda D Vitamin ile Lökosit Telomer Uzunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması 24.05.2019 11:00 A801
35 Cansu Arslan Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Gestasyonel Diabetes Mellituslu Gebelerde 4-22 Karbonlu Yağ Asitleri ve 8 Hidroksi-2’-Deoksiguanozin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 24.05.2019 13:00 A801
36 Ömer Faruk Taştan Medikal Biyoteknoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı  Functional Analysis of Iridoviral Protein Serine/Threonine Kinase Gene 24.05.2019 16:00 C803
37 Gülçin Yılmaz Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Demans Tanısı Almış Geriatrik Bireylerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi 23.05.2019 09:00 C803
38 Nilgün Buse Gül Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Amatör ve Profesyonel Basketbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi 23.05.2019 10:00 C803
39 Büşra Bilen Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı İnsülin Pompası Kullanan Tip1 Diyabetli Çocuklarda Karbonhidrat Sayımı Uygulayan ve Uygulamayan Gruplar Arası Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması 23.05.2019 11:00 C803
40 Ayşe Ceren Akmurat Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Yaşlı Bireylerde Screen II ( Seniors In The Community : Risk Evaluation For Eating and Nutrition) Ölçeğinin Türkiye İçin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 23.05.2019 12:00 C803
41 Damla Dikmen Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı İşçilerde Vardiyalı Çalışma Düzeninin Besin Tüketimi ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi 23.05.2019 13:00 C803
42 Büşra Çetin Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Katı Diyet Kontrolü Esnek Diyet Kontrolü ve Sezgisel Yeme: Yeme Bozukluğu ve Beden İmaj Üzerindeki Farklı İlişkileri 22.05.2019 10:00 C803
43 Tuğba Türkcan Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Yeme Davranışının Günlük Enerji ve Besin Ögeleri Alımı ve Dağılımına Etkisi 21.05.2019 09:00 C803
44 Cansu Yalçın Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Yaz Spor Okullarına Devam Eden Çocuk ve Adölesanların Antreman Sırasındaki Hidrasyon Durumunun Değerlendirilmesi 21.05.2019 10:00 C803
45 Emine Dilara Eren Karaman Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Serbest Güreş Milli Takım Sporcularının Beslenme Durumu, Vücut Kompozisyonu ve Kilo Kontrolü Yöntemlerinin Değerlendirilmesi 21.05.2019 11:00 C803
46 Erinç Atay Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Ofis Çalışanlarında Mevsimsel Değişen D Vitamini Düzeylerinin Ağırlık Yöntemi, Depresyon ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 21.05.2019 12:00 C803
47 Nilsu Atay Medikal Biyoteknoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı  The Effect of Melotonin on Blood Testis Barrier Integrity to Rats Fed with High Fat Diet: Morphological and Biochemical Investigation 21.05.2019 13:00 A702
48 Hatice Sevinç Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Baş Boyun Işınlamalarında Tek ve Çoklu İzomerkez VMAT Planların Dozimetrik Kabul Kriterleri Açısından Analizi 20.05.2019 10:00 Acıbadem Maslak Hastanesi
49 Şeyma Çavdar Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Farklı IGRT Yöntemlerinin 6 Boyut Düzeltme Değeri Doğruluğunun Karşılaştırılması 20.05.2019 11:00 Acıbadem Maslak Hastanesi
50 Seçkin Gündüz Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Farklı Aplikatörlerin Brakiterapi Uygulamasında Fraksiyonlar Arası Dozimetrik Karşılaştırması 20.05.2019 12:00 Acıbadem Maslak Hastanesi
51 Mustafa Büyükköse Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Farklı Su Fantomları Kullanılarak Lineer Hızlandırıcı Modelleme Parametrelerinin Karşılaştırılması 20.05.2019 13:00 Acıbadem Maslak Hastanesi
52 Erva Şeyma Sare Kefelioğlu Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Beyin Metastazlarının Radyo Cerrahisinde Radyo Nekrozu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi 20.05.2019 14:00 Acıbadem Maslak Hastanesi
53 Alev Erkan Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Diyetin Fitokimyasal İndeksi ve Inflamatuar İndeksi İle Meme Kanseri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 16.05.2019 10:00 C803
54 Kıymet Murathan Koç Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısının Beslenme ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi 16.05.2019 11:00 C803
55 Fazile Huban Gönülol Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Lomber Disk Dejenerasyonu Olan Hastalarda D Vitamini, Beden Kitle İndeksi ve Beslenme Durumunun İncelenmesi
16.05.2019 12:00 C803
56 Nimet Petek Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Öğün Sıklığı, Uyku Süresi ve Uyku Kalitesinin Ağırlık Kazanımına Etkisi 16.05.2019 13:00 C803
57 Aycan Çiftçi Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Hipotiroidi Tanısı Almış Kadınların Yaşam Kalitesi İle Besin Tüketim Alışkanlıkları ve Bazı Antropometrik Parametreler Arasındaki İlişkinin Saptanması 16.05.2019 14:00 C803
58 Bartu Eren Güneşliol Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Korumalı Futbol Sporcularının Beslenme Alışkanlıkları ve Vücut Kompozisyonlarının Belirlenmesi 16.05.2019 15:00 C803
59 Burcu Taluğ Medikal Biyoteknoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı  Investigating The Effects of 5,10- Methylenetetrahydrafolate Rductase C677T Polymorphism on Human Mesenchymal Stem by Using CRISPR/Cas9 System as a gene Editing Tool 10.05.2019 09:00 C803
60 Fatma Pınar Medikal Biyoteknoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı  Comparison of DNA Repair Kinetics After Radio- And Particle Therapy in p53 Revelant B-Cell Lymphoma Cell Models 10.05.2019 14:00 C803
61 Gamze Şenyürek Biyoetik Tezli Yüksek Lisans Programı HIV İle Yaşayan Kişilerin Tanı ve Tedavi Süreçlerine İlişkin Algıları: Niteliksel Bir Araştırma 19.04.2019 15.00 A 606 
62 Gizem Yayan Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Sezgisel Yeme Davranışının Vücut Kompozisyonu ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi  08.03.2019 09.00 C 701
63 Hale Cansın Kış Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı SARC-F Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması VE 65 Yaş Üzeri Bireylerde Geçerlilik Çalışması 08.03.2019 11.00 C 701
64 Sevcan Karataş Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı 0-2 Yaş Arası Bebeği olan Annelerin Emzirme İle İlgili Bilgi, Tutum, Davranışlarının ve Ek Gıdaya Geçiş Sürelerinin Değerlendirilmesi 08.03.2019 14.00 C 701
65 Deniz Nadide Can Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı İçecek Tüketim Miktarı ve Türünün Vücut Kompozisyonuna, Biyokimyasal Parametrelere ve Metabolik Sendrom Oluşumuna Olan Etkisine Değerlendirilmesi  07.03.2019 09.00 C 701
66 Nida Yıldız Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Sleeve Gastrektomi Sonrası Probiyotik  Takviyesinin Kontipasyon ve Gastroinstestinal Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi 07.03.2019 10.00 C 701
67 Dilara Güney Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Prediyebetli Bireylerde Sezgisel Yeme Davranışının Kan Parametrelerine Olan Etkisinin İncelenmesi 07.03.2019 11.00 C 701

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul