Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Azami Öğrenim Süresi İle İlgili Duyuru

30.4.2019

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen ;  Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.’’ ifadesi gereğince; azami süresini dolduran öğrencilerin kayıtları silinecektir.

2014 yılından önce kayıt olan öğrencilerin öğrenim süreleri, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle sayılmaktadır. 2014-2015 eğitim öğretim yılı ve öncesi kayıt olan öğrencilerin öğrenim süreleri 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonundan itibaren son bulmuş olup, 2015-2016 eğitim öğretim yılında kayıt olan öğrencilerin öğrenim süreleri 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonundan itibaren son bulacaktır. Tüm öğrencilerimizin bu kapsamda normal ve azami öğrenim sürelerini ilgili yıldan itibaren takip etmeleri gerekmektedir.

Azami öğrenim süresi dolan son sınıf öğrencilerinin; öğrencilik durumları ile ilgili olarak aşağıda yer alan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinin c) fıkrasında belirtilen şekilde  ilan edilen başvuru tarihlerinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe örneği için tıklayınız.

Belirtilen sürede başvuru yapmayan öğrencilerin Üniversitemiz ile ilişikleri başvuru süresi sonunda kesilecektir.

Başvuru Tarihleri : 06 Mayıs 2019 - 07 Haziran 2019

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen ;  Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir. 5370-2 Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul