Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Büyük Veri (Big Data)

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlemekte olduğu Sektör Buluşmaları’nın “Büyük Veri-Big Data” temalı üçüncüsü, 25 Kasım 2016 günü Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın panel başkanlığını yaptığı ve ‘Büyük Veri - Big Data’ başlığıyla düzenlenen panelde uzman konuşmacılar tarafından; 21. Yüzyılın başından bu yana dünya çapında hızla büyüyen, giderek daha hızlı toplanan ve daha karmaşık bir yapıya sahip olmaya başlayan verinin, özellikle sağlık sektöründe verimin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve kaliteli sağlık hizmet sunumu açısından yeri ve önemi ele alındı.

İki bölüm olarak gerçekleştirilen panelde; Doç. Dr. Lorena Baccaglini “Elektronik hasta kayıtları, fatura bilgileri ve ulusal veri tabanları kullanılarak hasta bakım hizmetlerinin geliştirilmesi”, Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün “Büyük Veri, e-Babil Kulesi’ni Önlemek” konulu sunumlarını yaptılar. T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Sağlık Bakanlığı’nın büyük veri konusundaki çalışmalarından oluşan sunumunda; sağlık verisinin büyüklüğünü sayılarla ifade ederek sağlıkta büyük veriden bir Sağlık Yönetim Sistemi Aracı olarak nasıl yararlanıldığını, sistemin nasıl yönetildiğini, coğrafi bilgi sisteminden E-nabız uygulamasına kadar örnekleriyle aktardı. 

Panelin ikinci oturumunda İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Silahtaroğlu’nun büyük verinin özellikleri ve kullanım alanlarını ele alan sunumunun ve Teradata Bilişim Sistemlerinden Endüstri Danışmanı Özgür Kaynar’ın “Gelecek Nesil Sağlık Hizmetleri Analiz Yöntemleri” konulu sunumunun ardından; Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Gazi Alataş tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık sigortacılığında sahip olduğu büyük veri alanındaki birikimi ile bu konuda yapılmakta olan projeleri örneklendirildi. 

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
  • Doç. Dr. S. Haluk Özsarı, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
  • Dr. Şuayip Birinci, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
  • Dr. Gazi Alataş, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü
  • Doç. Dr. Lorena Baccaglini, Nebraska Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Epidemiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
  • Doç. Dr. Bedirhan Üstün, Dünya Sağlık Örgütü Sınıflandırma ve Terimler Bölümü Başkanı (Emekli)
  • Prof. Dr. Uğur Sezerman, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi İstatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı
  • Doç. Dr. Gökhan Silahtaroğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
  • Özgür Kaynar, Teradata Türkiye Endüstri Danışmanı

Sunumlar:BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul