Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

BİYOİSTATİSTİK VE BİYOİNFORMATİK DOKTORA PROGRAMI

2019- 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Biyoistatistik ve Biyoinformatik  Doktora Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları 

Biyoistatistik ve Biyoinformatik  

Doktora Programı

Yurtiçi: 6

 Yabancı Uyruklu:  1

Dört yıllık lisans/ Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. (Biyoinformatik Doktora Programına temel oluşturabilecek bölümler dışından gelen başvurular ilgili kurul tarafından değerlendirilecektir).

Programın niteliği

Örgün Eğitim

Ücret

​​48.000 TL (KDVdahil program ücretidir).

10.000 USD  (Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücreti)

 

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 

 

Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuranların;

TOEFL-IBT: En az 80 puan 

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 67 puan

 

Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların;

TOEFL-IBT: En az 84 puan 

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 70 puan

 

Bilimsel Yeterlilik

Lisansüstü eğitim için aşağıda belirtilen sınavlardan birinden en az geçerli puanı almış olmak (sonuç belgeleri başvuru tarihine kadar geçerli olmalıdır)

 

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ALES veya e-ALES sayısal puan türünden en az 65 puan almak, veya GRE quantitative türünden en az 149 almak koşuluyla başvuru yapabilirler.

 

Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların;

·         ALES sınavından elde edecekleri sayısal puanın en az 80 olması, GRE en az 156 puan olması gerekmektedir.

·         Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması gerekmektedir.

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 

1.      Başvuru formu,

2.      Lisans ve Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)  (Yabancı ülkelerden Biyoinformatik Doktora Programına temel oluşturabilecek ilgili alanlardan bir lisans programından (BSc) veya yüksek lisans (MSc) programından alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

3.      Resmi akademik transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin online sistem üzerinden sisteme yüklenmesi ve/veya kapalı zarf içerisinden sunulması gereklidir.(Yurt dışından mezun olunan lisansüstü programındaki genel ortalama notunun B/B+ (ABD sistemi) ya da en az “iyi” dereceyle (İngiltere sistemi-2nd class upper division) mezun olması gerekir.)

4.      Niyet mektubu: Adayın söz konusu programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri özetlenmelidir.

5.      Referans mektubu (2 adet): Online sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır. (Mülakat Sınavında Referans Mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)

6.      İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

7.      Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

8.      Nüfus cüzdanı fotokopisi /Pasaport Fotokopisi

9.    Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

10.   Yabanci uyruklular için, Acıbadem Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kabul koşullarını sağlaması.

11.  Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul