Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

BİYOİSTATİSTİK VE BİYOİNFORMATİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Biyoistatistik ve Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Biyoistatistik ve Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans Programı
Yurt İçi: 3

 


En az Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Bilgisayar Mühendisliği, Biyokimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Genetik ve Biyoinformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendisliği, Fizik Bölümü, Gıda Mühendisliği, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Genetik Bölümü, Tıp Mühendisliği, Tıp Fakültesi /Fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar, transkriptini sunarak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgeleyerek başvurabilirler.

Programın niteliği

​Ders saatleri, başvuru sahiplerinin ortak gereksinmelerine göre esnek olarak ayarlanabilecektir.

Ücret

​​ 30.000 TL (Program Ücreti)


 

 

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 

TOEFL-IBT: En az 60 puan 

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

Bilimsel Yeterlilik

Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması gerekmektedir. Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

Başvuru formu,

Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

Özgeçmiş,

Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)(Mülakat sınavında referans mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)

1 adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).

Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul