Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru ve Onay Süreci

Başvuru ve Onay Süreci

 • Acıbadem Üniversitesi’nde deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm uygulamaların öncesinde ACU-HADYEK’ten izin alınması zorunludur. ACU-HADYEK’ten izin alınmadan başlatılan çalışmalar için sonradan onay belgesi verilmez.
 • Ulusal ya da uluslararası nitelikli her türlü bilimsel yayında ACU-HADYEK protokol numarası ve “Etik Kurul onayı alınmıştır” ifadesine yer verilmek zorundadır.
 • ACU-HADYEK’te yalnızca ACU-DEHAM’da yürütülecek projeler değerlendirilir.
 • ACU-HADYEK’e yapılacak izin ve onay başvuruları, “Acıbadem Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu”nun eksiksiz doldurulması ile ACU-HADYEK sekreterliğine yapılır. ACU-HADYEK’e yapılacak izin ve onay başvurularında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “taahhütname”nin imzalanarak başvuruya eklenmesi zorunludur.

 • Başvurular, yapılacak deneylerin yürütücüsü/yürütücüleri konumundaki en kıdemli personel tarafından yapılır. Tez çalışmalarında yürütücü Tez danışmanı öğretim üyesidir. Diğer araştırma projeleri için ise öğretim üyesi statüsündeki araştırma yürütücüsüdür.
 • Başvurular geliş sırasına göre gündeme alınır. ACU-HADYEK başvuruları inceleyerek “uygun”, “düzeltilmesi gerekir”, “koşullu olarak uygun” veya “uygun değildir” kararı verir. Gerekli hallerde kurul deneyimli uzmanların yazılı görüşüne başvurabilir ve uzmanları toplantıya davet ederek sözlü görüş isteyebilir.
 • Düzeltilmesi yönünde karar verildiğinde, başvurular, başvuru sahibi tarafından düzeltildikten sonra tekrar değerlendirilir. Bunlar için “uygun” koşullu olarak uygun” ya da “uygun değildir” kararı verilir.
 • İlk başvuruda ya da düzeltildikten sonraki başvuruda “koşullu olarak uygun” kararı verilmiş projeler, kararda belirtilen süre ile izlendikten sonra istenen koşulların yerine getirilip getirilmediği de dikkate alınarak “uygun” ya da “uygun değildir” şeklinde karar verilir.
 • Deneysel araştırma projesinde yerel etik kurulu onayı alındıktan sonra projedeki ve çalışmaya katılacak kişilerdeki değişiklikler yerel etik kurullara yazılı olarak bildirilir ve onayı alınır.

 • ACU-HADYEK onayı alınmaksızın hiçbir protokol değişikliği uygulanamaz. Çalışmada ACU-HADYEK tarafından onaylanmamış protokol değişikliklerinin uygulanması durumunda çalışma durdurulur.
 • ACU-HADYEK’ in oluru, onaylanan protokolde belirtilen konu ve verilen süre boyunca geçerlidir. Bitirilemeyen projeler için ek süre istenmesi zorunludur.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul