Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Yeşim Işıl ÜLMAN
Prof. Dr.
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik öğretim üyesi. Başlıca araştırma konuları tıpta ve tıp eğitiminde modernleşme tarihi, Tıbbiye’nin kurumsal tarihi; biyoetik eğitimi, tıp tarihi ve etik eğitimi müfredatı geliştirme, biyoetiğin temel meseleleri, araştırma ve yayın etiği, yeni teknolojilerin etik boyutu, hayvan deneylerinin etik boyutu, sağlık hukukudur.

Doktora

Tıp Tarihi ve Etik

Yüksek Lisans

Tıp Tarihi ve Etik; Siyasal Bilgiler (Kamu Yönetimi)

Lisans

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Lise

Bolu Lisesi

Başlıca araştırma konuları tıpta ve tıp eğitiminde modernleşme tarihi, Tıbbiye’nin kurumsal tarihi; biyoetik eğitimi, tıp tarihi ve etik eğitimi müfredatı geliştirme, biyoetiğin temel meseleleri, araştırma ve yayın etiği, yeni teknolojilerin etik boyutu, hayvan deneylerinin etik boyutu, sağlık hukukudur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu (1982). İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programını “Bir Aydınlanma Hareketi Olarak Mecmua-i Fünûn” adlı tezini savunarak tamamladı (1983-1986). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik dalında; birinci el kaynaklar, arşiv belgelerine dayanarak, 19. yüzyılda tıp fakültesinde ve tıp eğitiminde modernleşme ve sekülerleşme tarihini ele alan tezlerini savunarak, Yüksek Lisans (Journal de Constantinople’a Göre Mekteb-i Tıbbiye’nin Galatasaray Dönemi, 1986) ve Doktora (Gazette Médicale de Constantinople’un Tıp Tarihi Açısından Önemi, 1999) derecelerini kazandı. 18 Kasım 2009’da Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçti. ACÜ Sürekli Eğitim Merkezi ASEGEM’e bağlı olarak, çalışma arkadaşları ile birlikte, üç dönem, Sağlık Hukuku Sertifika Eğitim Programı koordinatörü ve eğitmeni olarak çalıştı (2010, 2014). Acıbadem Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yaptı (2009-2014). Halen aynı üniversitenin Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı başkanlığı, Hastane Etik Kurulu üyeliği, Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu üyeliği; Acıbadem Üniversitesi Yayın Değerlendirme Komisyonu üyeliği; Acıbadem Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 21 Haziran 2013’te, Cambridge Biyoetik Eğitimi Platformu tarafından, Türkiye Çalışma Grubu’nu kurmakla görevlendirildi. Ekip arkadaşlarıyla birlikte kolektif yöntemle bu görevi yürütmektedir. 27.06.2013’te profesör oldu. 01.07.2014’de açılan, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoetik Yüksek Lisans Programı başkanıdır. 23.09.2014’de Acıbadem Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne atanmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Sociéte International de l’Histoire et Médecine (SIHM), European Society of Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH), Türkiye Biyoetik Derneği, Türk Tıp Tarihi Kurumu üyesidir.

CV için tıklayın.

Yesim.Ulman[at]acibadem.edu.tr

0216 500 41 35

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul