Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Sinem Burcu Erdogan
Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Multimodal beyin görüntüleme, işlevsel manyetik rezonans görüntüleme, işlevsel yakın kızılaltı spektroskopi, beyin sinir ağlarında işlevsel bağıntısallık analizleri, beyin hemodinamik cevaplarının modellemesi, sinir damar birleşimi modelleri, merkezi sinir sisteminde sinyal iletimi, serebrovasküler kan dolaşımı görüntüleme, biyolojik dokularda oksijen tüketim ölçümleri

Doktora

Biyomedikal Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Eylül 2007 - Şubat 2014 Biomedical Engineering,

Yüksek Lisans

Biyomedikal Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Eylül 2005 - Temmuz 2007

Lisans

Kimya Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Eylül 2001 - Temmuz 2005

Lise

Napoli Uluslararası Lisesi, Napoli, İtalya, Eylül 1997 - Haziran 2000 (Lise 1.ncisi)

Doktoramı 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünden aldım. Doktora ve doktora sonrası çalışmalarımda, beyin hemodinamiklerini görüntülemede kullanılabilecek, işlevsel yakın kızılaltı spektral aralığında çalışan, bir çoklu optik algılayıcı tasarımında ve optimizasyonunda çalıştım ve işlevsel yakın kızılaltı spektroskopi (İYKAS) ve işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (iMRG) verilerinin beraber işlenmesi ve incelenmesi amacıyla yöntem ve araçlar geliştirdim. Güncel araştırmalarım, beyin görüntüleme yöntemleri kullanarak sağlıklı insanlar ve psikiyatrik, nörovasküler yahut nörodejeneratif hasta grupları arasındaki beyin hemodinamik işleyiş farklılıklarını tanımlama üzerine odaklandı. Uzun süreli araştırma hedeflerim İYKAS ve İMRG temelli, girişimsel olmayan biyoişaretçiler ve hesaplamalı yöntemler geliştirerek i) hastalıkta ve sağlıkta beyin işlevsel farklılıklarının altında yatan fizyolojik mekanizmaları anlamak ve ii) beyin hemodinamik aktivite ve sinirsel ağlarını sayısal olarak parametrize ederek farmakolojik tedavi ve terapilerin etkinliğini ölçümlemek kapsamlı olacaktır. Karakterizasyonu üzerinde çalıştığımız iMRG’den elde edilen işaretçi regresörler, serebral kan dolaşımı, enerji metabolizması ve işlevsel ağlarının tek bir çekim ile tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. İYKAS yöntemi ise i) taşınabilir, giyilebilir sensör teknolojilerine evrilme, ii) bilişsel performans ve vasoaktivite ölçümü amacıyla hasta başı cihazları olarak tasarlanma ve iii) periferal dokuların nörofizyolojik durumunu tanımlamada kullanılma potansiyeline sahiptir. İMRG ve İYKAS araştırmalarımız çoklu ortaklıklarla bu çerçevede devam etmektedir.

CV için tıklayın.

Sinem.Erdogan[at]acibadem.edu.tr

4175

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul