Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Serap ARBAK
Prof. Dr.
Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları

Antioksidanların gastrointestinal sistem ve ürogenital sistem histopatolojisine olan etkileri, geçirimli ve taramalı elektron mikroskopisi,konfokal mikroskopide uygulamalar, immünhistokimya

Doktora

İSTANBUL Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ABD

Yüksek Lisans

İSTANBUL Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ABD

Lisans

BOĞAZİÇİ Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BYOLOJİ VE GENETİK ABD

Lise

NOTRE DAME DE SION FRANSIZ LİSESİ

Prof. Dr. Serap Arbak 4 Eylül 1961 doğumlu olup, 1980 yılında Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi”nden mezun olmuştur. Lisans Eğitimini 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (Moleküler Biyoloji ve Genetik) Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Abd’da tamamlayan Dr. Arbak, 1988 yılında Histoloji ve Embriyoloji uzmanlık eğitimini İstanbul Ü. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Abd’da; doktora eğitimini ise 1990 yılında İstanbul Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Abd’da tamamlamıştır. 1988-2009 yılları arasında Marmara Ü. Tıp Fakültesinde değişik süreçlerde Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı, 1. ve 2. Sınıf Koordinatörü, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Patoloji Bölümü Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan Dr. Serap Arbak halen Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Fakülte Kurulu Üyesi, Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu Başkan Yardımcısı ve Öğrenci Kulüplweri Koordinasyon Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Serap ARBAK”ın 63 adet uluslararası, 23 adet ulusal makalesi ve 61 adet uluslararası ve 76 adet ulusal kongrelerde sunumu bulunmaktadır. 8 adet kitap bölümü yazımı ve çevirisi, 12 adet ödülü ve uluslararası dergilerde 1845 adet sitasyonu bulunan Serap Arbak çeşitli ülkelerde misafir profesör olarak bulunmuş ve davetli konuşmacı olarak sunumlar yapmıştır. Serap Arbak'ın h-Indeksi 19'dur. Prof. Dr. Serap Arbak kendi bilim alanının uluslar arası platformda en önemli 2 derneği olan International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry’de 2012-2017 yılları arasında Başkan ve halen aynı dernekte yönetim kurulunda eski başkan olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2008 yılından itibaren European Microscopy Society’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. . Ayrıca Türk Elektron Mikroskopi Derneği”nde halen Başkan olarak görevini sürdürmektedir. 2017 yılında Antalyada düzenlenmiş olan düzenlenecek olan ‘’International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2016)’’ Kongresinin Başkanı olan Serap Arbak ayrıca birçok ulusal ve uluslararası bilimsel derginin editörler kurulunda görev yapmaktadır. Serap Arbak çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmekte olup, 1 kız çocuk sahibidir.

CV için tıklayın.

Serap.Arbak[at]acibadem.edu.tr

0216 500 40 91

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul