Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Özgür Ulus
Dr. Öğr. Üyesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi Bölümü Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Türkiye'de Sol Hareketler, Kadın Hareketi, Bilim ve Düşünce Tarihi

Doktora

Leiden Üniversitesi, Hollanda

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, İstanbul

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, İstanbul

Lise

Bursa Anadolu Lİsesi

Özgür Mutlu Ulus, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümünde, lisansüstü eğitimini ise aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde tamamladı. Doktora eğitimini Hollanda’da Leiden Üniversitesi’nde Türkiye Çalışmaları bölümünde yaptı. Türkiye tarihçisi Prof.Dr Erik-Jan Zürcher’in danışmanlığı altında The Radical Left and its Attitudes Towards the Army (1960-1971) başlıklı tezini 2007 yılında tamamladı. Ulus’un büyük oranda doktora tezine dayanan çalışması 2011 yılında İngiltere’de I.B. Taurits yayınevi tarafından The Army and the Radical Left in TUrkey: Military Coups, Socialist Revolution and Kemalism adıyla yayınlandı. 2008-2009 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışan Ulus bölümün Yüksek lisans eğitiminde İngilizce olarak Siyaset Teorisi (Political Theory) başlıklı dersini iki dönem yürüttü. Ayrıca diğer bölümlerde Dünya Tarihi alanında çeşitli dersler verdi. Ulus, 2010 yılından beri Acıbadem Üniversitesi’nde Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Bölümün Türkiye’deki üniversiteler için ortak zorunlu dersi olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi yanında birçok bölüme seçmeli olarak Bilim Tarihi dersini sunmaktadır.

CV için tıklayın.

Ozgur.Ulus[at]acibadem.edu.tr

0216 500 43 73

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul