Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Özdal Ersoy
Dr. Öğr. Üyesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Anorektal hastalıklar Kabızlık Dışkı-gazaçırma Viral hepatitler Kronik karaciğer hastalıkları Selim malign Mide hastalıkları-Helicobacter pylori enfeksiyonu Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve özofagus motilite bozuklukları Kolorektal kanserler (tarama, tanı ve tedavi) Selim anorektal hastalıklar (Fekal inkontinans, Konstipasyon, Pelvik Organ prolapsusu,Pelvikağrı, Rektal prolaps) Fonksiyonel sindirim sitemi hastalıkları(dispepsi, şişkinlik,geğirme,reflü, İrritable barsak sendromu) İnflamatuar Barsak Hastalıkları (ülseraif kolit, Crohn hastalığı) tanı tedavileri

Doktora

Gatroenteroloji

Yüksek Lisans

Viral Hepatitler

Lisans

İç Hastalıkları

Lise

Atatürk Fen Lisesi

Atatürk Fen Lisesi/İstanbul-1986-1989 Bloomfield Collegiate/Belfast-Kuzey İrlanda-AFS öğrenci değişim programı 1989-1990 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/İstanbul-İngilizce Bölümü-1990-1996 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul-İç hastalıkları ihtisası-1996-2000 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul-İç Hastalıkları uzmanı-2000-2003 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul-Gastroenteroloji yandal ihtisası-2003-2007 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi-Gastroenteroloji Uzmanı-mecburi hizmet-2007-2009 Acibadem Kozyatağı Hastanesi/istanbul-Gastroenteroloji Uzmanı-2009-2011 Acibadem Fulya Hastanesi/İstanbul-Gastroenteroloji Uzmanı- 2011- Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi-İç hastalıkları Anabilimdalı-2012 University College

CV için tıklayın.

Ozdal.Ersoy[at]acibadem.edu.tr

0212 306 47 45

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul