Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Metin Cevizci
Arş. Gör.
Araştırma Görevlisi

Araştırma Alanları

Eğitim kurumları Eğitimde medikalizasyon Kimlikler Birey kuramları Hipermodernlik / Postmodernlik Toplumsal normlar Gündelik hayat Toplumsal hareketlilik

Doktora

École Normale Supérieure de Lyon. École Doctorale 483. Laboratoire Triangle

Yüksek Lisans

Galatasaray Üniversitesi

Lisans

Galatasaray Üniversitesi

Lise

Üsküdar Çağrıbey Anadolu Lisesi

Metin Cevizci 2009 yılında girdiği Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2014 yılında mezun olmuştur. 2017 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans bitirme tezi kapsamında Bologna Süreci'nde üniversite örgütlenmesi üzerine çalışmış; Türkiye'deki bir üniversitede saha araştırması yaparak, enformel üniversite örgütlenmesinin sürece uyum üzerinde etkilerini incelemiştir. Yüksek lisans tezi kapsamında, alışveriş merkezlerinin, şehirdeki gündelik hayatı düzenleyen çoğul ve birbiri ile çatışan toplumsal normların üretimindeki rolünü anlamak amacıyla alışveriş merkezi ziyaretçilerinin alışveriş merkezi temsillerini ve deneyimlerini incelemiştir. Lisans öğrenimi esnasında Erasmus değişim programı ile Université de Bordeaux II Victor Segalen'de öğrenim görmüştür. Halen Galatasaray Üniversitesi ve École Normale Supérieur de Lyon ortaklığıyla oluşturan Corpsordonnés adlı araştırma laboratuvarının üyesidir.

CV için tıklayın.

Metin.Cevizci[at]acibadem.edu.tr

02165004357

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul