STRATEJİK PLAN GELİŞTİRME ve İZLEME KURULU

 • Prof. Dr. Murat BAŞ
 • Prof. Dr. Sevil BAŞOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Gizem KÖSE
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde ARITICI ÇOLAK

KALİTE KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Murat BAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Gizem KÖSE

WEB SORUMLUSU

 • Araş. Gör. Özgür YILMAZ
 • Araş. Gör. Asime Aleyna ERMİŞ

TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu SAĞLAM
 • Öğr. Gör. Selen KÖKSAL KÖSEOĞLU
 • Öğr. Gör. Dr. Ecem ÖRKÜ

EĞİTİM VE MÜFREDAT KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Murat BAŞ
 • Prof. Dr. Sevil BAŞOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Gizem KÖSE
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde ARITICI ÇOLAK
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu SAĞLAM
 • 2., 3. ve 4. Sınıf Öğrenci Temsilcileri

AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU

 • Prof. Dr. Murat BAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde ARITICI ÇOLAK

AKREDİTASYON, SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLENME KURULU

 • Prof. Dr. Murat BAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Gizem KÖSE
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde ARITICI ÇOLAK
 • Öğr. Gör. Dr. Ecem ÖRKÜ
  1. ve 4. Sınıf Öğrenci Temsilcileri

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME KURULU

 • Dr. Öğr. Üyesi Gizem KÖSE
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde ARITICI ÇOLAK
 • 2., 3. ve 4. Sınıf Öğrenci Temsilcileri

YATAY GEÇİŞ VE UYUM KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Murat BAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu SAĞLAM
 • Öğr. Gör. Dr. Ecem ÖRKÜ

MEZUNİYET KOMİTESİ

 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları

MEZUN İZLEME KOMİSYONU

 • Araş. Gör. Özgür YILMAZ
 • Araş. Gör. Asime Aleyna ERMİŞ

BESLENME VE DİYETETİK UYGULAMALARI KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Murat BAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde ARITICI ÇOLAK
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu SAĞLAM
 • Öğr. Gör. Dr. Ecem ÖRKÜ
 • Şengül Sangu TALAK (ASG Temsilcisi)
 • 4.Sınıf Öğrenci Temsilcisi

İç Paydaşlar

 • Öğrenciler
 • Akademik Personel
 • İdari personel

Dış Paydaşlar

 • Üniversitemizin Diğer Fakülte ve Bölümleri
 • Mezunlar
 • Acıbadem Sağlık Grubu
 • İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı Sağlık Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Gıda Endüstrisi
 • Yiyecek Hizmetleri
 • Toplu Beslenme Hizmeti Sunan İşletmeler
 • Beslenme ve Diyet Eğitimi Veren Merkezler

Beslenme ve Diyetetik Oryantasyon El Kitabı için tıklayınız.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.