Prof. Dr. Ata Akın <br> <strong>Dekan</strong>
Prof. Dr. Ata Akın
Dekan

Mühendislik temelde yaşam kalitesini arttıran teknolojiler üretmeye odaklanmıştır. Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin amacı; sağlık teknolojileri ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttıracak yenilikçi teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan mühendisler mezun etmektir. Bu kapsamda Mühendislik Fakültesi'nin misyonu analitik düşünebilen, sorgulayan, araştırma ruhuna sahip, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabetçi, içinde yaşadığı toplumun sorunlarına çözüm getirebilen, çağdaş mühendisleri yetiştirmektir.

Hem klinisyenlerle hem de şirketlerle birlikte geliştirilen proje odaklı takım çalışmalarına öncelik vererek öğrencilerin deneyerek öğrenme ve sanayinin beklentilerine uygun bilgi ve yetkinliklerine sahip mezunlara dönüşmesini planlanmıştır.

Fakültede, medikal cihazlar ve robotik, medikal bilişim gibi alanların dışında biyomekanik, biyomalzeme, doku mühendisliği, biyosensörler, nöroteknoloji, klinik ve hastane mühendisliği gibi alanlarda da zengin içerikli bir eğitim sunulmaktadır.

2014’te ilk öğrencilerini alan Tıp Mühendisliği Bölümü 2016’da Tıp Mühendisliği yüksek lisans programını da açmıştır. Sağlık teknolojileriyle örtüşen bu ve benzeri diğer lisansüstü programlarının açılması ile bu alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.