Fen-Edebiyat Fakültesi, üniversitemizin kuruluş amaçları doğrultusunda araştırma odaklı ve nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Her gün hızla değişerek ve yenilenerek ilerleyen bilim ve teknoloji çağına ayak uydurmak için güçlü bir ekip çalışması ruhu ile, düşünme, sorgulama, fikir üretme, araştırma, ve üretime katkı vazgeçilmez unsurlarımız arasında yer almaktadır. Her yönüyle bilim sevgisini aşılamak arzusu ile dünyanın önde gelen bilim adamlarını yetiştirme sorumluluğunu gururla taşımaktayız.

Fakültemizde, ilk olarak Temel Bilimlerden Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Beşeri ve Sosyal Bilimlerden Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri’ni hayata geçirmiş bulunuyoruz. Moleküler Biyoloji ve Genetik, günümüzde en hızlı gelişen bilim dallarından biri olup, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de tıp, farmakoloji, tarım, hayvancılık, endüstri, çevre gibi sektörleri önemli ölçüde etkilemektedir. Modern biyoteknolojik ürünlerin tümü moleküler biyolojideki bilgi birikimine ve genetik mühendisliği uygulamalarına dayanmaktadır. Değişen ve gelişen insan davranışlarını gözlem ve deney yöntemleri kullanarak bilimsel bir biçimde inceleyen ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapan Psikoloji bilim dalı da günümüzde öncelikli sıralara oturmuştur. Sosyoloji ise toplumsal kurumları, toplumdaki düzen, düzensizlik ve değişim süreçlerini bilimsel bir sistematik içinde inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyolojik bilgi üretiminin başlıca amacı toplumsal konulara ilişkin karar alma, sorun çözme ve planlama süreçlerine katkı sağlamaktır.

Kampüsümüzün sağladığı üst düzey laboratuvar ve öğretim olanaklarından da destek alarak, 21. yüzyıla damgasını vuracak olan bu üç bölümün öğretim kadrolarını ve programlarını titizlikle geliştirmekteyiz.

Tüm ideallerimize siz değerli öğrencilerimizle ulaşacağımız inancı ile başarılı ve sevgi dolu yıllar dileriz.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.