Prof. Dr. İnci USER<br> <strong>Bölüm Başkanı</strong>
Prof. Dr. İnci USER
Bölüm Başkanı

2016-2017 ders yılında öğretime başlayan Acıbadem Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün ders programı, ülkemizdeki ve Batı ülkelerindeki üniversitelerin sosyoloji programlarıyla uyumludur. Bu uyum, özellikle yüksek lisans yapacak öğrencilerin herhangi bir engelle karşılaşmaması açısından önemsenmektedir. Sosyoloji sosyal bilimler ailesinin bir üyesidir ve öğrencilerin sosyolojiyi gerçek anlamda kavrayabilmeleri için onun diğer sosyal bilimlerle ilişkisini, ortak ve farklı yönlerini, işbirliği olanaklarını tanımış olmaları gerekir. Bu gereksinimi karşılamak üzere, bölümde tüm sosyal bilim alanlarından zorunlu ve seçmeli derslere yer verilmektedir.

Bölümün bir diğer özelliği öğrencilerin her yıl çeşitli zorunlu ve seçmeli derslerle kapsamlı bir araştırmacılık bilgi ve deneyimine yönlendirilmesidir. Öğrencilerin sosyal bilim metodolojisini eksiksiz kavramaları, araştırmacılığın teknik ve etik gereklerini öğrenmeleri, alan araştırmalarının gerektirdiği davranış ve becerileri geliştirmeleri hedeflenmektedir. Öğretim üyelerinin desteğiyle çeşitli toplumsal ortamlarda araştırmalar yapılması, öğrenci kongrelerine katılım ve benzer etkinliklerin düzenlenmesi teşvik edilir.

Sosyoloji öğreniminde staj zorunluluğu olmamakla birlikte, çeşitli iş alanlarının tanınabilmesi için gönüllü stajlar özendirilir ve desteklenmektedir. Öğrencilerin özellikle sağlık, sosyal çalışma ve sivil toplum kuruluşlarını ve bu kuruluşlarda sosyolog olarak çalışma olanaklarını tanımaları önemsenmektedir.

Bölümün özgün bir yönü isteyen öğrencilerin sağlık sosyal bilimleriyle, özellikle de sağlık sosyolojisiyle uğraşabilmeleri için çok sayıda seçmeli ders ve araştırma etkinliği planlanmış olmasıdır. Sağlık sosyal bilimleri alanı 1980’lerden bu yana çok hızlı gelişen bir araştırma ve uygulama alanıdır ve Acıbadem Üniversitesi bu alanı desteklemektedir. Öğrencilerin de alanın Türkiye’deki gelişiminde genç öncüler olarak rol almaları arzu edilmektedir.

Sosyoloji öğrenimi toplumsal, kültürel ve insani olgular hakkında duyarlılık yükselten bir süreç olarak da kabul edilebilir. Bölüm de yaşadıkları ülkeye ve dünyaya karşı duyarlı, bilinçli, aydın ve sorumlu genç insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.