Doç. Dr. Belma Bekci <br> <strong>Bölüm Başkanı</strong>
Doç. Dr. Belma Bekci
Bölüm Başkanı

Psikoloji bilimi birçok yolla topluma katkıda bulunur ve yaşamımıza farklı düzeylerde dokunarak geliştirir; zenginleştirir. Psikoloji biliminin bilgi birikimi birçok alanda insanın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve daha etkili yaklaşımlar belirlemede bugünün toplumları için önemlidir. Çevremizdeki toplumsal olguları derinlemesine kavramada; çalışılan işyerinde iş verimliliğini ya da iş tatminini arttırmada; psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bireylerin değerlendirilmesi ve tedavisinde; sporcuların motivasyon ve başarılarını arttırmada ya da suça karışmış kişilerin değerlendirilme ve rehabilitasyonunda; ağır bir kaza geçirmiş bireyin yitirdiği bilişsel işlevlerin tespitinde gibi daha pek çok alanda hep psikologlara ihtiyaç vardır.

Bir bilim olarak psikoloji bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçleri inceler. Psikolojinin gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, klinik psikoloji ve endüstri-örgüt psikolojisi gibi pek çok temel alt bilim dalı; aynı zamanda sağlık psikolojisi, adli psikoloji, nöropsikoloji, spor psikolojisi ve trafik psikolojisi gibi uygulamalı alt dalı vardır. Psikoloji biliminde eğitim alan bir kişinin uygulamalı alanlardan önce psikolojinin temel alanları hakkında bilgi sahibi olması; araştırma ve istatistik bilgisi edinmesi gerekir. Daha sonra psikoloji öğrencileri dört yıllık eğitimlerinin üzerine yüksek lisanslarını yaparak ilgi duydukları ve başarılı olacaklarını düşündükleri alanlardan birinde uzmanlaşabilirler. İsteyenler alanda çalışıp uygulamacı olabilir ya da eğitimlerine devam edip araştırmacı veya akademisyen olabilirler.

Acıbadem Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2013-2014 öğretim yılında kurulmuş, öğrencilerine en üst düzeyde eğitsel olanaklar sağlamayı hedefleyen bir bölümdür. Bu hedef doğrultusunda bölümümüz eğitim-öğretim standartlarını yüksek tutarak 2021 yılında YÖK tarafından akreditasyon yetkisi verilmiş olan Türk Psikologlar Derneği tarafından beş yıl süreyle akredite edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda da, etik ve bilimsel ilkelere inanan, kendi uzmanlık alanlarında dersler veren akademik personeli ve güçlü altyapı olanaklarıyla ülkemizde önde gelen ve saygın psikoloji bölümleri arasında yer almayı hedeflemektedir.

Acıbadem Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize psikolojinin temel kuram ve yöntemlerine yönelik güçlü bir eğitim altyapısı sunmak, insanı ilgilendiren konularda bilgi birikimi ve düşünme yeteneğini etkin bir şekilde kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bölümümüzde, Türkiye ve yurt dışındaki saygın üniversitelerde eğitimlerini tamamlayarak alanlarında uzmanlık kazanmış deneyimli bir akademik kadro bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizin danışmalığında farklı uzmanlık alanlarında araştırma projelerine de katılma imkanı bulmakta ve bu sayede hem akademik hem de uygulamaya yönelik yetkinliklerini geliştirebilmektedirler.

Zengin bir seçmeli ders havuzuna sahip olan ders müfredatımız öğrencilerimizin psikolojinin farklı alanlarını tanımalarına fırsat vererek kariyer gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Bölümümüzde ayrıca Sosyoloji ve Sağlık Yönetimi bölümleri ile Yan Dal ve Çift Ana Dal yapma imkanı bulunmaktadır. 2016 yılında hayata geçen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programımız ise alana yetkin uzmanlar yetiştirme hedefiyle eğitime devam etmektedir.


Akreditasyon haberi için tıklayın.

Dekanın Mesajı


×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.