Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim dalı, özellikle genetik, biyokimya ve hücre biyolojisinin gelişmesi ile ortaya çıkmış, son zamanlarda adını sıklıkla duyuran ve yüz yılımızın en hızlı ilerleyen bilim dallarındandır. İnsanoğlu kendisi gibi yaşayan varlıklara yüzyıllardır ilgi duymuş nasıl dünyaya geldiklerini, nasıl yaşayıp, çoğaldıklarını araştırmıştır. İnsan Genom Projesi’nin tamamlanması ve buna paralel olarak farklı disiplinlerdeki hızlı gelişme ile artık bu ilgi salt bir merak olmaktan çıkıp, üretilen bilgi, sağlıktan, çevreye, tarım, hayvancılık ve enerji dahil pek çok sektörde önemli bir itici güç haline gelmiştir. Modern biyoteknolojik ürünlerin tümü moleküler biyolojideki bilgi birikimine ve genetik mühendisliği uygulamalarına dayanmaktadır. Sağlık alanında ülkemizin lider gruplarından olan "Acıbadem Sağlık Grubu" şirketleri, tıp fakültesi, meslek yüksekokulu, hastaneleri ve ileri teknolojiler kullanılan genetik, moleküler genetik, biyokimya, mikrobiyoloji, kök hücre laboratuvarları gibi gelişmiş klinik laboratuvarları sayesinde öğrencilere disiplinler arası gözlem, araştırma ve uygulama olanakları sunmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, bilimin bu itici gücü sayesinde öğrencilerin icat eden, araştıran, geliştiren ve uygulayan bilim adamları olarak yetiştirilmesi için önemli bir başlangıç noktasıdır.

Ülkemizde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Bölüm, bilimsellikte globalleşen dünyada üniversiteler arası bilgi alışverişi ve işbirliği içinde bulunmayı amaçlayan araştırmacıların yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla, yurtdışı öğrenci değişim programları ile öğrencilerin yurtdışı çalışmaları ve tecrübesi desteklenerek, ulusal ve uluslararası kongrelere katılımları teşvik edilmektedir. Öğrencilerin, Amerika ve Avrupa'daki önemli üniversitelerin lisansüstü programlarına devamları motive edilmekte ve bu alanda açılan yüksek lisans programları ile de ülkemizin ihtiyacı olan bilim adamlarının (doktoralı araştırmacı) yetiştirilmesine katkıda bulunulmaktadır.

Üniversitemizde "Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü"nün açılması, Türkiye'nin bu alandaki bilgi birikimini ve bilim dünyasındaki tanınırlığını arttırmanın yanı sıra, ülkemiz sağlık sektörünün ihtiyacı olan üstün donanımlı insan gücü açığının kapatılmasına da katkı sağlayacaktır. Bölümün benzerlerinden ayıran en önemli fark temel bilim araştırmalarının yanı sıra, klinik uygulamalara da ağırlık verilmesi ve bunu yaparken öğrencilerinin Acıbadem Üniversitesi ve Acıbadem Sağlık Grubu’na ait imkânlardan da faydalanabilmesidir. Son derece modern laboratuvar imkanları ve fiziki alt yapı sayesinde, laboratuvardan kliniğe kadar uzanan yolculukta, özellikle sağlık alanında dünyanın önde gelen çalışmalarına olanak sağlanmaktadır.

Eğitimini tamamlayan öğrenciler, üniversiteler ile araştırma merkezleri gibi tüzel ve özel kuruluşlarda araştırmacı olarak görev yapabilmektedir. Genetik hastalıkların tanı ve tedavi merkezleri gibi tıp fakülteleri ve sağlık sektöründe, gıda ve tarım gibi biyoteknoloji gerektiren alanlarda, transgenik hayvan üretimi dahil birçok laboratuvarlarda deneyimli elemanlar olarak çalışabilmektedirler.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.