Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Gülfer BEKTAŞ
Doç. Dr.
Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Sağlık Turizmi, Müşteri Memnuniyeti, İş Doyumu, Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik, Sinizm, Personel Güçlendirme,

Doktora

1991 -1999 İ.Ü. İşletme Fakültesi “Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi"

Yüksek Lisans

1988 -1991 İ.Ü. İşletme Fakültesi “Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi"

Lisans

1984 -1988 İ.Ü. Florance Nightingale HYO

Lise

-

1988 İ.Ü. F.N.H.Y.O mezunudur. 1988-1991 yılları arasında İ.Ü İşletme Fakültesi’nde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi’nde Yüksek Lisans, 1991-1999 yılları arasında İ.Ü İşletme Fakültesi’nde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi’nde Doktorasını tamamlamıştır. 1997-2011 yılları arasında M.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Sağlık Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Akademisyenliğin yanı sıra 1990-2010 yılları arasında SSK Eyüp Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Hastanesinde yönetici olarak görev yapmıştır. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı “Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik” özel ihtisas komisyonu üyeliğinde bulunmuştur. 24.02.2011 tarihinden beri Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

CV için tıklayın.

gulfer.bektas[at]acibadem.edu.tr

0 216 500 41 92

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul