Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Göksenin Aktulay
Dr.
Danışman (ASEGEM)

Araştırma Alanları

-

Doktora

-

Yüksek Lisans

-

Lisans

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Lise

Konya Maarif Koleji

1963 yılında Ankara’da doğan Dr. AKTULAY, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığı’nda Cezaevi Tabibi, Sağlık Bakanlığı’nda Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Tabibi olarak görev yaptı. 1992 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatında Dünya Bankası kredili projeler için kurulmuş Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü’nde planlamacı ve Koordinatör Yardımcısı 1999-2002 yıllarında Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nde “İyot Yetersizliği Hastalıkları ve Tuzun İyotlanması Programı” sorumlusu olarak görev yapmıştır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü’ndeki görevleri sırasında; Sağlık Reformu teknik tasarımının yanı sıra, sağlık mimarisi-sağlık teçhizatı-sağlık ulaşım aracı-sağlık enformasyon sistemi altyapısı, Dünya Sağlık Teşkilatı-Dünya Bankası-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkiler konularında uluslararası ve ulusal sorumluluklar ve temsiliyetler üstlenmiştir. 2002 yılında özel sektörde çalışmaya başlayarak sağlık yönetimi, acil sağlık hizmetleri alanlarında çeşitli şirketlerde danışman ve yönetici olarak görev yapmış, Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu ile birlikte TÜSİAD’ nin “Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri” raporunda görev almıştır. 2005 yılından itibaren sağlık sektöründe faaliyet gösteren yazılım firmalarının “Türkiye Ulusal İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankaları- TİTUBB”, “Kamu İhale Kurumu-Sağlıkta e-İhale” , “Radyoloji Raporlarında Metin Madenciliği” gibi kamu ve TÜBİTAK projelerinde proje yöneticisi, sistem tasarımcısı, sektör danışmanı ve yönetici olarak çalışmıştır. Yabancı yatırımcılar için Türkiye’de özel hastane sektörüne yönelik operasyonel analizler, fizibilite çalışmaları yapmıştır.

CV için tıklayın.

goksenin.aktulay[at]acibadem.edu.tr

-

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul