Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Ceren Rasimoglu
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi

Araştırma Alanları

Sağlık sosyolojisi; nüfus, kimlik ve vatandaşlık araştırmaları; modern Türkiye tarihi, sağlık tarihi, fikir tarihi, tıp etiği, sağlık meslekleri araştırmaları

Doktora

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih Çift Anadal Programı

Lise

Galatasaray Lisesi

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu 2000 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2000-2004 yıları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Tarih Çift Anadal Programı'nı tamamladı. Yüksek lisans derecesini 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Erken Cumhuriyet döneminde nüfus politikaları, vatandaşlık ve tüberküloz üzerine yazmış olduğu tez ile; doktora eğitimini de 2012 yılında aynı Enstitü'de On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda modern hekimlik mesleğinin ve hekim kimliğinin oluşumu üzerine yazmış olduğu tez ile tamamladı. Yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır: Tuberculosis, Medicine and Politics: Public Health in the Early Republican Turkey, LAP Lambert Academic Publishing, 2012, ISBN 978-3-659-30594-8.

CV için tıklayın.

Ceren.Rasimoglu[at]acibadem.edu.tr

-

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul