Prof. Dr.

Mehmet Oğuz Polat

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
1959 yılında Atlanta/Amerika’da doğdu. Tarsus Amerikan Kolejinde orta öğrenimini yaptıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1983-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Adli Tıp Anabilim dalında Adli Tıp uzmanlık eğitimini tamamladı. GATA Patoloji bölümünde askerlik görevini tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına kurucu başkan olarak atandı. Aynı yıl doçent ve 1995 yılında da Profesör oldu . 1992-1993 döneminde İngiltere ‘de Charing Cross Hospital 1994 de İsveçte Kopenhag Çocuk Hakları Merkezinde çalıştı. Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi oturumlarında temsil etti. 1997 de Ülke Alternatif raporu nun baş raportörlüğünü yaptı. 1995-1998 yılları arasında Tıbbi Etik anabilim dalının kurucu başkanlığını yürüttü. 1997-2000 yıları arasında Marmara Üniversitesi Kriminolojik Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Aynı dönem Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü Merkezi Yönetim kurulunda görev aldı. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği görevini de 1995-1997 yılları arasında yaptı. İstanbul Tabip Odası Çocuk Hakları Merkezinin 1998 de kuruluşunu gerçekleştirdi. 2000 yılında da Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atandı. 2003 yılında istifa ettikten sonra Marmara Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı Öğretim üyeliğine geri döndü.2010 yılında emekliliğinden sonra Case Western Üniversity , Mandel Social Studies Applied Unit ,Begun Violence Prevention Center da 2010-2012) yılları arasında çalıştı.Halen Acıbadem Tıp Fakültesi Adli tıp Ana bilim dalı Başkanı görevini yürütmektedir. Farklı zamanlarda Marmara Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakültesi , Yeditepe Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakülteleri, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İTO (İstanbul Ticaret Üniversitesi ) Hukuk fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesinde ,Beykent Hukuk Fakültesinde ,Maltepe Tıp ve Hukuk fakültelerinde ,Bahçeşehir Hukuk fakültesinde Adli Tıp dersler vermiştir. Halen farklı fakültelerde ders vermeye devam etmektedir. 1992 yılında Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneğini kurdu.1992-2010) dönemlerinde dernek kapanana kadar başkanlığını yaptı. 1995 yılında Çocukla ilgili çalışan kuruluşların bir araya geldiği Çocuk Hakları Koalisyonunu kurdu. 1998 de GAP Çocuk Hakları Koalisyonunu kuruluşunu gerçekleştirdi. 2000 yılına değin koordinatörlük görevini yürüttü. 1996 da kurduğu Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneğinin kurucu başkanlığını (1996-2010 )yaptı. Yeldeğirmeni Sokak Çocukları merkezi yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. 2004-2010 yılında kurulan 0-18 Çocuk Hakları için Yurttaş Hareketinin başkanlığını yürütmüştür. UNICEF e 1992-2012 dönemleri arasında çocuk hakları ve güç koşullardaki çocuklar konusunda danışmanlık yapmıştır. 1995-2005 arası faaliyet gösteren Kadın için Destek Oluşturma Grubunun (KİDOG) kurucu üyelerinden birisidir. Bugüne kadar Avrupa Birliği ve UNICEF sponsorluğunda sivil toplum kuruluşları ve çocuk konularında 9 projenin yürütücülüğünü yaptı. İki yıl boyunca Açık Radyoda Çocuk Hakları isimli bir programın yapım ve sunuculuğunu yapmıştır. Uluslar arası CRIN(Çocuk Hakları Uluslar arası İşbirliği ağı) ve ESCN(Avrupa Sokak Çocukları İşbirliği ağı) üyesidir. Özellikle şiddet konusunda akademik çalışmalar yapan Polat’ın Adli Tıp ,Adli Bilirkişilik , Tıbbi Uygulama Hataları ,Kriminoloji ,Çocuk Hakları , Çocuk İstismarı , sokak çocukları konularında yayınlanmış 18 kitabı ve ulusal ve uluslar arası 120yi geçkin çalışması bulunmaktadır. Çocuk Forumu,Adli Tıp ve Klinik Adli Tıp dergilerinin editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca 8 derginin de danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır. Child Abuse İnternational , American Academy of Forensic Sciences derneklerinin üyesidir.
Lisans İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Lise Tarsus Amerikan Koleji
-
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.