Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bursları ve indirimleri aşağıda sıralanmıştır;

 • ÖSYS Bursu
 • ÖSYS %25 ve %50 İndirimi
 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Bursu
 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu
 • Lisans Programları Akademik Başarı Bursu
 • Özel İndirimler

ÖSYS Bursu

ÖSYS sınav kılavuzunda belirtilen burslu öğrenci kontenjanlarına yerleşen öğrencilere verilen ve sadece eğitim ücretinin tamamını (%100’ünü) kapsayan karşılıksız burslardır. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. konular ÖSYM Bursu kapsamı dışındadır. ÖSYM bursu hakkı kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu’na başvurabilirler.

ÖSYS %25 ve %50 İndirimi

ÖSYS sınav kılavuzunda belirtilen indirimli öğrenci kontenjanlarına yerleşen öğrencilere verilen ve sadece eğitim ücretinin %25 veya %50‘sini kapsayan karşılıksız öğrenim ücreti indirimidir. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. konular ÖSYS %25 veya %50 İndirimi kapsamı dışındadır. ÖSYS %25 veya %50 İndirimi hakkı kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu’na başvurabilirler.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Bursu

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ÖSYS %50 indirimli olarak yerleştirilen öğrenciler aşağıdaki koşulları sağlamaları ve ilk kayıtta ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde geri kalan eğitim ücretinden muaf kabul edilerek %100 burslu okuma hakkı elde ederler.

 • Uluslararası Bakalorya (IB) diploması ve diploma notu 32 veya üstü
 • ABITUR veya MATURA diplomasına sahip ve diploma notu 2 veya daha iyi not
 • Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 ( Türkiye’de liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu)
 • MATURİTA diploma notu en az 80
 • AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak (AP programı kapsamında alınan derslerin Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından onaylanması şartı ile)
 • Eski SAT sınavından 2000 veya üstü puan, yeni SAT sınavından 1410 puan veya üstü,
 • ACT sınavından 30 puan veya üstü

Yüzde yüz burs hakkı kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu’na başvurabilirler.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu ÖSYS burslu olarak Tıp Fakültesi’ne yerleşen, yerleştirildiği puan türünden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralamasında ilk 300 içinde yer alan öğrencilere sağlanan burstur.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu aşağıdaki destekleri içerir;

 • Eğitim-Öğretim ücretinin tamamını,
 • Öğrencinin masraflarına katkı olarak her eğitim yılında 9 ay süreyle aylık 1.250 TL maddi destek,
 • Öğrencinin koşulları sağlaması durumunda ücretsiz Yandal yapabilme olanağı,
 • Eğitim günlerinde kampüs yemekhanesinde ücretsiz sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği,
 • Konukevinde iki kişilik odalarda ücretsiz konaklama (İstanbul Anadolu Yakasında ikamet edenler konukevinde ücretsiz konaklama desteğinden yararlanamayacaktır.)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralamasında başarı sırası 300-1000 aralığında olan öğrencilerin ise burs başvuruları Kerem Aydınlar Vakfı’na yapılan başvuru sonucu Vakıf tarafından değerlendirilecektir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu hakkını kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu’na başvuramazlar.

Lisans Programları Akademik Başarı Bursu

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans Programlarında ÖSYS Bursu almaya hak kazananlar ve hazırlık sınıfında okuyanlar hariç olmak üzere eğitim yılı sonunda toplam genel ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden 3,76-4,00 arasında olan öğrencilere % 20; 3,50-3,75 arasında olan öğrencilere %10 burs verilir.

Lisans Programları Akademik Başarı Bursu, 1 eğitim yılı geçerli olup, takip eden eğitim yılında Akademik Başarı Bursu alabilmek için yeterli toplam genel ağırlıklı not ortalamasının alınması durumunda devam eder, altına düşülmesi durumunda kesilir.

Özel İndirimler

Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi – Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi – Malatya/Arapgir Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi İndirimi

 • Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi-Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi ve Malatya/Arapgir Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi mezunlarına, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde herhangi bir bölüm ve programa yerleşmeleri durumunda %50 öğrenim ücreti indirimi sağlanır.
 • Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi-Malatya/Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi ve Malatya/Arapgir Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi indirimi hakkı kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu’na başvurabilirler.

Şehit ve Gazi Çocukları İndirimi

 • Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen şehit ve gazi çocuklarına %20 eğitim ücreti indirimi sağlanır. İndirimden yararlanabilmek için resmi kurumlarca verilmiş şehit veya gazi belgesinin ibraz edilmesi gerekir.
 • Şehit ve Gazi Çocukları İndirimi hakkı kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu’na başvurabilirler.

Eğitimci ve Sağlık Profesyonelleri İndirimi

 • Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen eğitimciler (öğretmen, öğretim elemanları), tıp doktorları, diş hekimleri, eczacılar ve diğer sağlık profesyonelleri ile bu kişilerin eş ve çocuklarına %10 öğrenim ücreti indirimi sağlanır. İndirimden yararlanabilmek için ilgili kurumlarca verilmiş belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Acıbadem Kurumsal İndirimi

 • Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen Acıbadem Sağlık Grubu ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi çalışanları ile bu kişilerin eş ve çocuklarına %10 öğrenim ücreti indirimi sağlanır.

Kardeş İndirimi

 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde okuyan kardeşlere beraber okudukları her yıl, her kardeş için %5 öğrenim ücreti indirimi sağlanır.

Burslar ve öğrenim ücreti indirimleri karşılıksız olup, azami öğrenim süresi (önlisans programlarında 4, dört yıllık lisans programlarında 7, beş yıllık lisans programlarında 8 ve altı yıllık programlarda 9 akademik yıl) boyunca devam eder. İngilizce hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler için bu sürelere 1 yıl ilave edilir.

Ücretli programda yönerge kapsamında yer alan burs veya indirimlerin birden fazlasından yararlanmak için gerekli şartları sağlayan öğrenci, kendi açısından en avantajlı olan yalnızca bir tek burs veya indirim hakkından yararlanabilir. Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu (KAVDEB), Lisans Programları Akademik Başarı Bursu, Şehit ve Gazi Çocukları İndirimi ve Kardeş İndirimi bu koşul kapsamında değildir.

Burs koşulları hakkında daha detaylı bilgiye Burs Yönergesi’nden ulaşabilirsiniz. Burs Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayın.

Sor
Cevaplayalım
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.